Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-24

Empirs styrelse fick maximalt bemyndigande

Många styrelser vill ha bemyndigande att emittera nya aktier för att slippa kalla till en bolagsstämma för att besluta därom. Från Aktiespararnas sida har vi som policy att godkänna bemyndiganden om maximalt 10% nya aktier förutsatt att de används som betalning vid köp av bolag som tillför mer verksamhet. Genom åren har de flesta noterade bolag anpassat sig till den nivån, så icke Empir!

Vid Empirs årsstämma på tisdagen fick styrelsen bemyndigande om att fyrfaldiga antalet aktier upp till det maximala antalet, enligt bolagsordningens bestämmelser, utan att kalla till extra bolagsstämma. Vi protesterade naturligtvis, men vad hjälpte det när vårt förbund endast äger 3 (tre) aktier i Empir? Vad vill då styrelsen göra med alla pengar man får in för de nya aktierna? Det kom inga konkreta besked på den frågan, mer än att man vill förvärva fler företag inom "digital transformation" som kan omfatta i stort sett vad som helst och ska bli Empirs huvudinriktning framöver.

I år har man förvärvat mySafety, en fristående försäkringsförmedlare, som man köpte från en fond ägd av Litorina Kapital. Enligt vd Marcus Pettersson har my Safety en omsättning på 330 MSEK och ett EBITDA-resultat på 70 MSEK. Sedan tidigare äger man ett bolag som sysslar med e-hälsa i Brasilien. För min del har jag lite svårt att se vilka synergieffekter som kan uppstå i den konstellationen.

I advokat Emil Hedbergs frånvaro leddes stämman av Adam Sirsjö som på ett vänligt sätt tog oss igenom agendan.

Utdelning: 0:-.

 

Bevakare och skribent: Leo Gillholm

Författare Bolagsbevakningen