Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-18

EMU: Bytesbalansen var +13,9 mdr euro under december

(SIX) Bytesbalansen för EMU-länderna uppgick säsongs- och
dagjusterat till +13,9 miljarder euro under december månad.

I november var bytesbalansen säsongsjusterade +15,9 miljarder
euro, vilket kan jämföras med det preliminära utfallet som var
+14,8 miljarder.

Statistiken presenteras av Europeiska centralbanken, ECB.

Bytesbalansen under de senaste tolv månaderna uppgick till
säsongsjusterade +116,1 miljarder euro, vilket motsvarar 1,2
procent av euroområdets totala BNP.

Under motsvarande månad föregående år låg bytesbalansen under
motsvarande tolvmånadersperiod på +8,9 miljarder euro,
motsvarande 0,1 procent av BNP.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.