Du är här

2012-11-19

EMU: Debatt om optimalt valutaområdet missriktad -Coeure(Forts)

(Lägger till från och med tredje stycket)

(SIX) Det har alltid funnits en debatt om huruvida eurozonen
är ett optimalt valutaområde eller inte. I ECB-ledamoten Benoit
Coeure ögon är det en missriktad debatt, inget valutaområde är
optimalt. Frågan är vad minimikraven för att säkra eurons
överlevnad på sikt är, sade Coeure.

"De senaste månaderna har förtroendet ökat för att de kraven
kommer att mötas. De finansiella marknaderna har förstått att
det finns en politisk vilja att behålla euron. Praktiska beslut
behövs nu för att förankra det förtroendet och den viljan", sade
Coeure i ett tal på måndagen.

I talet behandlade Coeure de fyra grundpelarna för en hållbar
valutaunion som de fyra ordförandena tagit upp sin rapport till
Europarådet.

En bankunion behövs för att bevara gemensamma finansiella
marknaden och för att se till att den inte fragmenteras längs
nationella linjer. I en genuin bankunion ska en insättnings
geografiska hemvist inte spela någon roll, sade Coeure.

Om den gemensamma banktillsynen sade Coeure att det är av
yttersta vikt att den omfattar alla banker. Ett tudelat system
skulle resultera i en ojämn spelplan, vilket är precis det som
tillsynen skapades för att undvika.

Vidare är det viktigt att tillsynen är skild från
penningpolitiken inom ECB. Skild från betyder dock inte isolerad
från. Det finns synergier mellan de båda funktionerna, som
bättre informationsunderlag till de penningpolitiska besluten,
sade Coeure.

En fullständig bankunion med en gemensam upplösningsmekanism
och en insättningsgaranti antar delar av en finanspolitisk
union, sade Coeure.

"Det betyder dock inte att beslut om den gemensamma tillsynen
bara kan tas när de fullständiga detaljerna om en finanspolitisk
union blir kända. Tillsynen som sådan har inga finanspolitiska
konsekvenser och borde inrättas så snabbt som möjligt", sade
Coeure.

De tre andra grundpelarna är en finanspolitisk union för att
kunna hantera idiosynkratiska chocker och för att stärka
förtroendet så att enskilda länder har utrymme att hantera
cykliska nedgångar, en ekonomisk union för att tillse att
chocker som stammar från dåliga policys i vissa länder inte
uppstår, och en politisk union eftersom beslut som tas inom de
övriga områdena kräver en demokratisk förankring.

Kring den sista grundpelararen, politisk union, krävs det
förtydliganden snarare än institutionsbyggande, sade Coeure. Den
gemensamma valutan skapades för den gemensamma marknaden och en
gemensam marknad kräver en lagstiftare som fattar beslut och en
regering som verkställer dem.

"Vad som inte har varit tydligt i fallet eurozonen, förutom
ECB som har ett tydligt mandat, är exakt vem som ska få den här
makten och vilka utövarna av den är ansvariga inför. När vi rör
oss mot en mer genuin valutaunion blir behovet av att förtydliga
det allt större", sade Coeure.

Andreas Johansson, tel +46 31-350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.