Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-12-03

EMU: Inköpschefsindex (def) steg till 46,2 i november (45,4)

(SIX) Inköpschefsindex för tillverkningssektorn i EMU steg
slutgiltigt till 46,2 i november från 45,4 månaden innan. Det
preliminära utfallet och tillika förväntningarna låg vid 46,2.

Ett tal över 50 indikerar expansion medan ett tal under 50
indikerar tillbakagång. Indexet baseras på svar från 1.500
inköpschefer.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.