Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-11-29

EMU: Konjunkturbarometern steg till 85,7 i nov, väntat 84,2

(SIX) EU-kommissionens konjunkturbarometer för EMU steg till
85,7 i november från förra månadens nivå vid 84,5. Utfallet kan
jämföras med marknadens genomsnittliga förväntning som låg vid
84,2, enligt Dow Jones Newswires.

För EU-länderna steg konjunkturbarometern till 88,1 från
reviderade 86,1 månaden innan (preliminärt 86,2).

Industriförtroendeindex uppgick för euroområdet till -15,1 i
november, vilket kan jämföras med en reviderad nivå om -18,3
månaden innan (preliminärt -18,0). Analytikerna hade räknat med
en nivå på -17,5.

Förtroendet i servicesktorn uppgick för euroområdet till
-11,9 i november, vilket kan jämföras med en nivå om -12,1
månaden innan.

Konsumentförtroendeindex uppgick till -26,9 i november,
vilket kan jämföras med -25,7 månaden innan. Den preliminära
uppgiften för november, som har presenterats tidigare, var
-26,9.

Konjunkturbarometern är ett mått på konsumenternas och
industrins tro på framtiden. Statistiken presenteras av EU:s
statistikorgan Eurostat.

Andreas Johansson
SIX News

Författare direkt.