Du är här

2012-10-19

EMU: Kraftigt sjunkande räntedifferenser sedan Draghi-uttalande

(SIX) Räntedifferenserna i euroområdet har minskat kraftigt
sedan ECB-ordföranden Mario Draghi i London den 26 juli lovade
att inom sitt mandat göra vad som krävdes för att rädda euron
och lade till "och tro mig, det kommer att vara nog".

Bakgrunden till Draghis utspel var att differenserna ända
sedan tidig vår, efter att effekten ECB:s långsiktiga
finansiering för bankerna (LTRO) klingat av, stadigt klättrat
uppåt. Detta trots en ökad politisk insikt under våren om de
skadliga kopplingarna mellan banker och stater, som kulminerade
i beslutet på toppmötet i slutet av juni att bryta den negativa
spiralen. En gemensam bankövervakning skulle inrättas och den
permanenta europeiska räddningsfonden skulle direkt kunna
återkapitalisera banker. Beslutet var av särskild vikt för
Spanien och Irland, som både tyngdes ned under vikten av sina
bankproblem.

Men trots det beslutet och trots att både Italien och Spanien
till synes genomförde reformer som gick helt i rätt riktning
fortsatte differenserna att stiga. Det fick ECB att dra
slutsatsen att de drevs av en rädsla för att eurozonen skulle
brytas upp. Skulle Spanien börja använda pesetas och Italien
lira skulle de både valutorna depreciera kraftigt mot en tysk
D-mark. Därför var det rationellt för investerarna att acceptera
lägre tyska räntor framför högre spanska då de ändå skulle göra
en stor valutakursvinst vid ett uppbrott.

De höga räntorna blev även i sig de ett skäl till att
räntorna var höga. Den belgiske ekonomen Paul de Grauwe beskrev
i en uppsats hur en marknadsperception kan bli en
självuppfyllande profetia. En marknadsperception får räntorna
att stiga, de stigande räntorna försämrar regeringens
finansiella position och ökar kreditrisken vilket i sin tur
leder till att investerarna kräver högre räntor.

Dynamiken förde också med sig att den penningpolitiska
transmissionsmekanismen hade slutat fungera. Oavsett vad ECB
gjorde med räntan fick det ingen effekt på
finansieringsvillkoren i de drabbade sydeuropeiska länderna.
Företag i Spanien eller Italien fick betala mycket högre räntor
för sin finansiering jämfört med liknande företag i Tyskland,
vilket i sin tur förvärrade ländernas möjlighet att generera
ekonomisk tillväxt.

Allt detta var oacceptabelt för Draghi som därför lovade att
göra vad som krävdes och lade till "och tro mig, det kommer att
vara nog" den 26 juli. Några dagar senare, på presskonferensen
efter det penningpolitiska beskedet den 2 augusti, sade Draghi
att ECB diskuterade planer för att åtgärda problemen.

"Riskpremier som är relaterade till eurons uppbrott är
oacceptabla och de behöver åtgärdas på ett fundamentalt sätt.
Euron är oåterkallelig", sade Draghi.

På nästa presskonferens den 6 september lade Draghi fram
planen som fått namnet OMT. ECB kommer mot villkor stipulerade i
ett ESM-program att köpa obegränsade mängder av
statsobligationer med en kvarvarande löptid på upp till tre år
för att på så vis reparera transmissionsmekanismen för
penningpolitiken. OMT gör det möjligt, sade Draghi, för ECB att
bryta ett dåligt jämviktsläge. Men, lade han till, man får inte
glömma bort varför de här länderna har hamnat i ett sådant läge
från början, därför behövs strukturreformer som återställer
konkurrenskraften. Båda benen behövs, underströk Draghi.

Det finns ett gammalt talesätt som lyder "Never fight the
Fed", gå aldrig emot centralbanken. Investerarna i Europa tog
fasta på talesättet och har sedan Draghi uttalade sig första
gången i London den 26 juli krympt differenserna. Nedan är en
lista med differenser i punkter mellan tyska och andra länders
femåringar och viktiga händelser.

Fra Por Ire Ita Spa
2012-01-05 126 1476 650 506 390
2012-02-03 80 1830 467 338 272
2012-02-09 Andra rundan av LTRO
2012-03-01 75 1596 424 291 268
2012-04-04 90 1352 428 357 349
2012-05-04 102 1210 465 398 405
2012-06-01 86 1308 677 516 568
2012-06-29 EU-toppmöte som beslutar om bankunion
2012-07-06 76 943 476 487 559
2012-07-09 Eurogruppen beslutar om 100 mdr EUR till Spanien
2012-07-25 69 977 484 598 722
2012-07-26 Draghi talar i London
2012-07-27 56 1021 476 504 601
2012-08-02 Draghi säger att ECB jobbar på plan
2012-08-17 37 801 408 435 504
2012-09-06 Draghi presenterar OMT
2012-09-07 51 563 427 342 388
2012-10-05 41 602 305 332 425
2012-10-18 EU-toppmöte där bankunionsplaner upprepas
2012-10-19 28 468 271 290 344

Andreas Johansson, tel +46 31-350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.