Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-12

EMU: SEB reviderar ned tillväxtprognos 2013, höjer för 2014

(SIX) SEB bedömer att EMU-ländernas BNP kommer att krympa med
0,3 procent under 2013 för att därefter växa med 0,9 procent
under 2014.

Det framgår av dagens konjunkturrapport.

I november i fjol bedömde banken att BNP skulle krympa med
0,2 procent under 2013 för att därefter växa med 0,8 procent
under 2014.

SEB uppger att euroområdets akuta kristillstånd har bedarrat
men att problemen är långt ifrån lösta.

"Länder har gjort både ekonomiska och politiska framsteg.
Utan Europeiska centralbankens krisnärvaro hade emellertid inte
staters och bankers upplåningskostnader minskat och den
finansiella stressen avtagit. Korrigeringar pågår av
konkurrenskraft och obalanser inom eurozonen, men
ytterligare strukturreformer är nödvändiga för att varaktigt
skapa bytesbalansöverskott som reducerar stora utlandsskulder
och refinansieringsrisker", skriver SEB.

En prognos från OECD indikerar samtidigt att regionens
banksystem är underkapitaliserat med 400 miljarder euro, vilket
hämmar kreditutbud och ekonomisk tillväxt.

Det råder fortsatt stora inslag av politisk osäkerhet kring
bankens scenario för euroområdet.

"Samarbete och krislösningsförmåga testas på både nationell
och överstatlig nivå under tryck från sociala påfrestningar och
stundande parlamentsval (till exempel Italien och Tyskland 2013
och EU-valet 2014). Sannolikheten är fortfarande besvärande hög
att ett land, till exempel Grekland, väljer att lämna
eurosamarbetet även om risken minskat i närtid. Spanien bedöms i
likhet med tidigare behöva ett nödlån för att möta den
instabilitet som präglar den spanska ekonomin och banksystemet",
skriver SEB.

Ytterligare tillväxthämmande ekonomi-politisk osäkerhet
kommer från en tilltagande debatt om både eurons och EU:s
framtid samt växande krav på folkomröstningar kopplade till
framväxten av ett nytt politiskt Europa.

"Som ett resultat av detta väntas euron tappa i värde mot
dollarn, främst under 2014; EUR/USD ligger i december 2014 på
1,20", skriver SEB. Det kan jämföras med en nivå om 1,34 i
skrivande stund.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.