Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Endomines AB: Endomines AB påbörjar försäljning av en senior säkerställd obligation om högst 5 miljoner euro samt tec...

Endomines AB, Pressmeddelande 14.2.2019 kl 07:30 CET

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL USA ELLER TILL
NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER UPPEHÅLLER SIG I USA ELLER TILL
NÅGON AMERIKANSK MEDBORGARE, ELLER I ELLER TILL NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLA VARA
OLAGLIG.

Endomines AB påbörjar erbjudande av en senior säkerställd obligation
om högst 5 miljoner euro samt teckningsoptioner till institutionella
och andra utvalda investerare

Endomines AB ("Endomines" eller "Bolaget") påbörjar erbjudande av en
senior säkerställd obligation om högst 5 miljoner euro till
institutionella och andra utvalda investerare. Erbjudandet förväntas
vara pågå till, och obligationerna emitteras på, fredagen 22 februari
2019. Vissa av Bolagets större aktieägare har meddelat, att de kommer
att åta sig teckna obligationen för ett sammanlagt belopp om cirka 1
miljon euro. I samband med placeringen av obligationen, kommer upp
till 5 555 500 teckningsoptioner emitteras ("Teckningsoptionerna")
till obligationsinvesterarna. Priset per Teckningsoption är 0,009
euro. Vid teckning av en obligation för 50 000 euro kommer Bolaget
emittera 55 555 Teckningsoptioner. Varje Teckningsoption berättigar
innehavaren att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om
0,90 euro under perioden 31 mars 2019 - 31 mars 2022. Förutsatt att
samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer 5 555 500 nya aktier att
emitteras, motsvarande cirka 15,5 procent av det för närvarande
totala antalet utestående aktier i Bolaget. Endomines avser att
använda likviden från obligationen till att, (i) finansiera
produktionsökning, inklusive finansiering av den nya metoden för att
bedriva gruvverksamhet i Friday-gruvan i Idaho, USA, (ii) finansiera
utforskningen av den Karelska guldlinjen i Finland och Friday-gruvan
i Idaho, USA, samt utforskning av andra tillgångar i USA, (iii)
betala transaktionskostnader och (iv) finansiering av
Endomineskoncernens löpande verksamhet

UB Securities Ltd agerar som Lead Manager för emissionen av
obligationen samt teckningsoptionerna.

Borenius Attorneys Ltd och Advokatfirman Cederquist KB agerar som
juridiska rådgivare till Endomines i samband med emissionen av
obligationen samt teckningsoptionerna.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95,
saila.miettinen-lahde@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 07:30 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar
prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget
håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines
strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom
utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att
förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och
med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/endomines-ab/r/endomines-ab-paborjar-forsaljni...
https://mb.cision.com/Main/2472/2740836/990904.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.