Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-07

Endomines AB: Endomines guldproduktion under första kvartalet 2014

Endomines AB rapporterar produktionsresultaten för första kvartalet
2014 (januari-mars) från verksamheten i Pampalo i östra Finland.
Guldproduktionen under första kvartalet uppgick till 176 kg vilket
motsvarar 5 659 oz.

Pampalo Q1/2014 produktionsresultat [1]:

Nyckeltal produktion per kvartal

+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
| | Q2| Q3| Q4| Q1| Q2| Q3| Q4|Q1-2014|
| |-2012|-2012|-2012|-2013|-2013|-2013|-2013| |
+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
|Anrikad malm (ton) | 64| 64| 59| 58| 80| 93| 96|107 866|
| | 730| 177| 446| 856| 939| 460| 328| |
+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
|Ingående guldhalt (g/t) | 4,4| 3,2| 5,4| 3,5| 2,3| 3,0| 2,6| 2,0|
+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
|Guldutbyte i verket (%) | 86,6| 85,5| 87,2| 88,4| 86,7| 82,6| 82,8| 81,6|
+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
|Kapacitetsutnyttjandetimmar| 94,2| 95,0| 88,1| 88,8| 92,7| 92,7| 87,5| 94,6|
|(%) | | | | | | | | |
+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
|Guldproduktion (kg) |244,5|175,8|277,4|180,4|168,1|228,5|213,0| 176,0|
+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
|Guldproduktion (tr. oz) |7 862|5 652|8 920|5 800|5 405|7 346|6 848| 5 659|
+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
|Skadefrekvens LTIFR[2] | 11| 10| 9| 9| 0| 8| 8| 11|
+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

Det anrikade malmtonnaget översteg för första gången 100 000 ton under
ett kvartal, vilket återigen visar att anrikningsverket har en hög
teknisk kvalitet. Kapacitetsutnyttjandegraden i anrikningsverket var
god och uppgick till 94,6%. Guldproduktionen under det första
kvartalet uppgick till 176 kg, något under målsättningen p.g.a. lägre
än förväntad ingående guldhalt och därmed även ett lägre guldutbyte.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Om Endomines AB
Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett
produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011.
Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella
Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla
hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara
värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och
mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt
accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver i den australiska regionen.

[1] Produktionsuppgifterna för Q1/2014 baserar sig på egna analyser
och har inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är
individuellt avrundade.

[2] LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag
räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR
är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm: [ENDO] och på NASDAQ
OMX Helsinki: [ENDOM]. Pareto Öhman AB är bolagets likviditetsgarant
i Stockholm.

Denna rapport innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 7 april 2014 kl.08:45 svensk tid.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/endomines-ab/r/endomines-guldproduktion-under-...
http://mb.cision.com/Main/2472/9564702/229911.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.