Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

Endomines AB: Endomines meddelar att bolagets tillfälliga VD och CFO Marcus Ahlström avgår

Endomines AB, pressmeddelande 20 juli 2021 kl. 15:45 CEST

Endomines AB tillkännager att bolagets tillfälliga VD och CFO, Marcus Ahlström, har informerat styrelsen om att han kommer att avgå i oktober 2021 efter en uppsägningstid på 3 månader. Marcus har jobbat för Endomines i nästan fyra år och han har nu beslutat att gå vidare i sin karriär och söka nya utmaningar.

Styrelsen har påbörjat sökandet efter en ny permanent VD och förväntar sig att kunna få VD anställningen genomförd under hösten.

Styrelsen vill tacka Marcus Ahlström för hans ledarskap och goda arbete under en mycket kritisk period i företagets historia. När Marcus började arbetet som CFO i företaget i början av 2018 hade Endomines inlett en mycket ambitiös tillväxtplan i USA. Under tiden med Endomines har Marcus byggt upp solida finansiella och operativa rapporteringsstrukturer. Under hans ledning har företaget också framgångsrikt rekryterat erfaren driftsledning för både de amerikanska och finska gruvprojektstartarna. Marcus har därtill ordnat och genomfört flera, både offentliga och privata investeringar för att finansiera företaget och de pågående gruvprojekten.

Styrelsens ordförande Ingmar Haga: " Jag vill uttrycka mitt och styrelsens uppriktiga tack till Marcus för den roll han har spelat för att stärka företagets ekonomi och hans uthållighet och kreativitet när det gäller att ta itu med och hantera de operativa utmaningar som företaget har ställts inför de senaste åren. Marcus lämnar efter sig en stark ledningsgrupp och ett företag i mycket förbättrat ekonomiskt skick. Vi kommer att fortsätta att arbeta med honom under de kommande månaderna för att säkerställa en smidig övergång till ny ledning, säger Ingmar Haga, styrelsens ordförande."

Kontaktperson
Ingmar Haga, Styrelsens ordförande, ingmar.haga@endomines.com,+358 40 700 3518

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 15:45 CEST den 20 juli 2021.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Författare Cision