Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-29

Endomines AB: Endomines nyemission övertecknad med 64 procent

Endomines AB (publ) har framgångsrikt genomfört en nyemission av
aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen
övertecknades och tillför bolaget cirka 70,8 MSEK före
emissionskostnader.

Totalt tecknades 746 126 023 aktier med stöd av teckningsrätter,
motsvarande 94,9 procent av nyemissionen. Därutöver inkom
intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter om totalt 540 253 208 aktier, motsvarande 68,9
procent av nyemissionen. Nyemissionen omfattar totalt 786 470 625
aktier och tecknades till 163,6 procent. Företrädesemissionen är
således övertecknad.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i
enlighet med principerna i prospektet som publicerades den 29
december 2015. Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på NASDAQ
Stockholm samt på NASDAQ Helsinki fram till att nyemissionen
registrerats hos Bolagsverket och kommer då att ersättas av aktier.
Nyemitterade aktier beräknas upptas till handel på NASDAQ Stockholm
och NASDAQ Helsinki under vecka 7 2016.

Efter tillförd emissionslikvid om 70 782 356,25 SEK och netto
överföring till fri fond med 70 782 356,25 SEK kommer Endomines
aktiekapital att uppgå till 262 156 875,00 SEK. Aktiernas kvotvärde
kommer att uppgå till 0,25 SEK efter den nedsättning från 1,00 SEK
som beslutades vid den extra bolagsstämman den 17 december 2016.
Antalet aktier kommer att uppgå till 1 048 627 500 efter genomförd
nyemission.

Teckningskursen för befintliga utelöpande 174 771 250
teckningsoptioner med rätt att teckna 43 692 812 nya aktier samt
utelöpande 1 563 000 personaloptioner med rätt att teckna 1 563 000
nya aktier kommer att räknas om efter att emissionen registrerats och
meddelas i särskilt pressmeddelande.

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och med
avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter
nyemissionens registrering.

"Vi är mycket nöjda med det stöd våra aktieägare visat oss i Endomines
framgångsrikt genomförda nyemission för finansiering av främst
investeringar i fortsatt prospektering i Pampalo, inklusive drivning
av snedbana och undersökningsorter. Vi bedömer att Endomines står väl
rustat inför kommande gruvdrift baserat på pågående prospektering och
goda utsikter till stigande guldpris." säger Markus Ekberg, VD
Endomines

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Hannes Snellman
juridisk rådgivare till Endomines i samband med nyemissionen.

För ytterligare information vänligen, kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706
48 50

Staffan Simberg, styrelseordförande i Endomines AB, tel. +358-50-020
92 16

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016 kl. 10:00 svensk
tid.

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km
långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika
myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta
område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014
påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen
anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade
anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara
värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och
mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt
accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida
transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen
och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq
Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets
likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/endomines-ab/r/endomines-nyemission-overteckna...
http://mb.cision.com/Main/2472/9904613/470492.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.