Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Endomines AB: Föreslagna förändringar av villkoren till Endomines konvertibellån

Endomines AB, pressmeddelande 15 november 2019 kl. 10:45 CET

Som Endomines meddelade den 10 Juni 2019, har Bolagets storägare,
vilka tillsammans äger mera än 20% av aktierna i Endomines,
informerat Bolagets styrelse att dom förhandlar om möjliga
förändringar av villkoren för Endomines konvertibellån till TVL Gold.
Tanken med dessa förändringar var att 50% av lånekonvertibeln skulle
konverteras till aktier redan under 2019 och att återstoden av
konvertibellånet skulle konverteras till aktier senast den 1 april
2022.

Endomines, och aktieägarna Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Wipunen
Varainhallinta Oy och Mariatorp Oy, vilka per den 31 oktober 2019
sammanlagt kontrollerar ca. 26% av alla utestående aktier i Endomines
AB, samt TVL Gold, har ingått ett avtal gällande förändringar av
villkoren, som styrelsen nu föreslår att tas upp till behandling på
en extraordinär bolagsstämma. Styrelsens förslag av förändringar av
villkoren till konvertibeln inkluderar att innehavaren av
konvertibeln, TVL Gold, skall konvertera 50% av konvertibeln under år
2019, och återstående 50% senast den 31 mars 2020. Den föreslagna
konverteringskursen för den första konverteringen är 5,85SEK per
aktie och för den återstående delen 6,00 SEK per aktie. Efter full
konvertering kommer aktierna i Endomines att öka med 33 490 597
aktier, aktiekapitalet öka med 100 591 574 SEK, och nettoskulden
minska med ca. 170 MSEK. Konvertibelns ränta kommer att öka från 6%
till 10%. Efter full konvertering kommer TVL Gold att vara den
enskilt största aktieägaren av Endomines AB med en ägarandel om ca.
29,9%.

Fullständiga förslag till förändringar av villkoren till Endomines
konvertibellån kommer att presenteras i kallelsen till den extra
bolagsstämman som kommer att hållas den 10 december 2019.

"Konverteringen av Endomines konvertibellån förstärker bolagets
kassaflöde och förbättrar även bolagets finanisella flexibilitet och
förhandlingsförmåga. Vi är glada över att Greg Smith, som är
huvudaktör inom TVL Gold och nyligen utsedd till VD för Endomines,
har gått med på förändringen av villkoren och en förtida
konvertering. Endomines styrelse stöder starkt denna transaktion",
säger styrelsens ordförande Ingmar Haga.

Kontaktperson
Ingmar Haga, Chairman, +358 40 700 35 18 ingmar.haga@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 november 2019 kl. 10:45 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar
prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget
håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines
strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom
utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att
förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och
med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/endomines-ab/r/foreslagna-forandringar-av-vil...
https://mb.cision.com/Main/2472/2962493/1142009.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.