Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-18

Endomines AB: Klart bättre guldproduktion medan lönsamheten fortfarande är en utmaning

ANDRA KVARTALET 2017 (2016)

· Guldproduktionen uppgick till 107,4 kg (73,7), detta som ett
resultat av högre ingående guldhalt, en förbättrad
produktionseffektivitet och ökat tonnage

· Anrikad malm uppgick till 47 621 ton (37 303) med guldhalt 2,7 g/t
(2,4)

· Cash Cost uppgick till 1 124 USD/oz (1 396)
· Intäkterna uppgick till 34,7 MSEK (20,9)
· EBITDA var 0,5 MSEK (-4,8)
· Resultat efter skatt uppgick till -9,8 MSEK (-13,5)
· Resultat per aktie var -0,93 SEK (-1,29)
FÖRSTA HALVÅRET 2017 (2016)

· Guldproduktionen uppgick till 205,3 kg (132,2)
· Anrikad malm uppgick till 88 425 ton (72 620) med guldhalt 2,8 g/t
(2,2)

· Cash Cost uppgick till 1 162 USD/oz (1 358)
· Intäkterna uppgick till 63,5 MSEK (37,2)
· EBITDA var -0,8 MSEK (-10,6)
· Resultat efter skatt uppgick till -22,0 MSEK (-28,3)
· Resultat per aktie var -2,10 SEK (-2,97)
HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser att rapportera.

UTSIKTER FÖR HELÅRET 2017
Endomines produktionsmål för helåret är 300-350 kg guld. Ifall
guldproduktionen under det andra halvåret uppgår till samma nivå som
under det första halvåret kommer guldproduktionen att överstiga 350
kg. Gruvproduktionen kommer emellertid att ske i nya områden med viss
osäkerhet avseende guldhalten. Således bibehåller Bolaget sitt
produktionsmål på nuvarande nivå.

Nyckeltal för koncernen
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| Finansiella | apr-jun | jan-jun | Helår|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|MSEK om ej annat anges | 2017| 2016| +/-| 2017| 2016| +/-| 2016|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Intäkter | 34,7| 20,9| 13,8| 63,5| 37,2| 26,3| 102,1|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Kostnader |-34,2|-25,6| -8,6|-64,3|-47,8|-16,5|-109,8|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Av- och nedskrivningar | -9,8| -8,7| -1,1|-19,4|-17,6| -1,9| -95,4|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|EBITDA | 0,5| -4,8| 5,2| -0,8|-10,6| 9,8| -7,7|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Rörelseresultat | -9,3|-13,4| 4,1|-20,2|-28,2| 7,9|-103,1|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Periodens resultat | -9,8|-13,5| 3,7|-22,0|-28,3| 6,3|-125,0|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Resultat per aktie (SEK) |-0,93|-1,29| 0,36|-2,10|-2,97| 0,87|-12,49|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| | | | | | | | |
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Kassaflöde från löpande verksamheten| -2,4| -5,9| 3,6| -5,4|-15,4| 10,0| -13,6|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Investeringar | -2,8|-10,1| 7,3|-10,6|-16,0| 5,4| -40,3|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Finansiering | -0,5| -0,9| 0,5| -1,1| 64,7|-65,8| 62,8|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Summa kassaflöde | -5,6|-16,9| 11,4|-17,1| 33,3|-50,4| 9,0|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Likvida medel vid slutet av perioden| 12,4| 53,3|-40,9| 12,4| 53,3|-40,9| 29,4|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
|Personalantal, st. | 42| 47| -5| 42| 47| -5| 44|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|Produktion | apr-jun | jan-jun | Helår|
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| | 2017| 2016| +/-| 2017| 2016| +/-| 2016|
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|Anrikad malm (ton) |47 621|37 303|10 318|88 425|72 620|15 805|150 917|
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|Ingående guldhalt (g/t)| 2,7| 2,4| 0,3| 2,8| 2,2| 0,6| 2,6|
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|Guldutbyte i verket (%)| 83,1| 82,8| 0,3| 83,4| 81,5| 1,9| 82,9|
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|Tillgänglighet (%) | 43,5| 37,7| 5,8| 42,3| 36,5| 5,8| 37,6|
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|Guldproduktion (kg) | 107,4| 73,7| 33,7| 205,3| 132,2| 73,1| 325,0|
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|Guldproduktion (oz) | 3 453| 2 369| 1 084| 6 601| 4 251| 2 350| 10 449|
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|Cash Cost (USD/oz) | 1 124| 1 396| -272| 1 162| 1 358| -196| 1 195|
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| | | | | | | | |
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|Skadefrekvens LTIFR | | | | 7| 6| | 8|
+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+

VD Saila Miettinen-Lähde kommenterar:
"Guldproduktionen under det första halvåret 2017 översteg våra
förväntningar och uppgick till 205 kg. Detta uppnåddes å ena sidan
som ett resultat av en högre ingående guldhalt men även en förbättrad
produktionseffektivitet spelade en avgörande roll. Vi har arbetat
enligt LEAN-metodiken och inriktat oss på tidsmässig fördelning av
produktionsprocesser, som gett resultat i form av mer exakt
malmbrytning och generellt ökad genomströmning. Under det andra
halvåret kommer gruvproduktionen att ske i nya områden med viss
osäkerhet avseende guldhalten vilket kan inverka på vår produktion.

Vår prospekteringsverksamhet har under de senaste åren varit
koncentrerad på de djupare delarna av Pampalo-gruvan. Diamantborrning
under nuvarande produktionsetage fortsatte under det andra kvartalet
där de bästa borrsektionerna varit över 10 g/ton. Våra preliminära
uppskattningar tyder generellt på en oförändrad eller något högre
guldhalt relativt det nuvarande produktionsområdet men kvaliteten på
berggrunden kommer att vara alltmer utmanande. Bedömning av
resurskrav samt planering av produktionslayout har påbörjats och vi
beräknar bli klara med detta inklusive nödvändiga lönsamhetskalkyler
inför ett möjligt investeringsbeslut på fördjupningen inom de
närmaste månaderna.

I det fortsatta arbetet antar vi att vi står inför en omfattande
ökning av våra prospekteringsaktiviteter längs Karelska Guldlinjen.
Som en förberedelse inför detta har vi under det andra kvartalet
betraktat olika alternativ kring en omfattande prospekteringskampanj.
Vi är entusiastiska över möjligheterna på Karelska Guldlinjen och ser
fram emot att kunna förverkliga systematiska prospekteringsinsatser i
området under flera år framåt."

Fullständig delårsrapport
Den fullständiga delårsrapporten finns fogas till detta
pressmeddelande och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida,
www.endomines.com

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95,
saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 08:45 CEST

Om Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet,
utveckling och prospektering i östra Finland längs med den 4 mil
långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd
kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta
område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida
transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen
och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/endomines-ab/r/klart-battre-guldproduktion-med...
http://mb.cision.com/Main/2472/2328218/711017.pdf
http://mb.cision.com/Public/2472/2328218/ae7f2e855e0ff359.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.