Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-27

Endomines AB: Uppdatering av Endomines mineralreserver och mineraltillgångar

Endomines publicerar nu en uppdatering av uppskattade mineralreserver
och mineraltillgångar. Uppskattningarna har gjorts i enlighet med
JORC-koden ("Joint Ore Reserve Committee Code") vilken är den
australiensiska koden från 2012 om rapportering av mineralreserver
och mineraltillgångar. Uppdateringen har gjorts av ett flertal olika
personer, såväl egen personal och externa personer. Uppdateringarna
avser läget per den 31 december 2016.

Resultaten redovisas nedan:

[Tabellerna för mineralreserver och mineraltillgångar finns i det
bifogade PDF-dokumentet och på Bolagets hemsida]

I den underjordiska gruvan i Pampalo har nästan all malm som brutits
ur mineralreserver och mineraltillgångar under 2016 ersatts med nya
mineralreserver och mineraltillgångar. Data inkluderar resultat från
den underjordiska borrkampanjen som slutfördes under 2016. Totalt
borrades omkring 21 000 meter under 2016.

En ny uppskattning av mineralresurser har gjorts för Pampalo NW och
Pampalonlammit. Trots att uppskattningen är relativt liten, visar den
på att det fortfarande är möjligt att finna nya mineraltillgångar
nära Pampalo.

Hosko och Muurinsuo har flyttats bort från mineralreserverna då dessa
fyndigheter sannolikt är olönsamma att bryta med rådande guldpris.
Hosko och Muurinsuo kvarstår som mineraltillgångar.

"Pampalos totala mineralreserver och tillkommande mineraltillgångar
ligger nästan på samma nivå som för ett år tidigare då nya
mineraltillgångar har upptäckts och mineraltillgångar konverterats
till mineralreserver från området Pampalo Deep. Under de senaste åren
har vi hela tiden kunnat konvertera mineraltillgångar från Pampalo
Deep till mineralreserver och samtidigt upptäckt nya
mineraltillgångar från Pampalo Deeps. Denna prospekteringshistorik
förstärker vår syn att prospekteringspotentialen i förlängningen av
Pampalo Deeps är hög och fortgående", kommenterar Markus Ekberg,
verkställande direktör för Endomines AB.

"Vi kan definitivt vara nöjda med att de nya mineraltillgångarna
Pampalo NW and Pampalonlammit - trots att de är små just nu - har
upptäckts och utvecklats under 2016. Detta stärker definitivt
möjligheten för nya upptäckter i gruvområdet" fortsätter Markus
Ekberg.

Detta uttalande har kontrollerats av Eurogeologist Jani Rautio MSc
(Geol) Kvalificerad person(QP). Endomines följer Fennoscandian Review
Board - standard (FRB-standarden). Jani Rautio är anställd på heltid
av Endomines.

Kontaktperson

Markus Ekberg, VD för Endomines AB, telefon +358 40 706 48 50 eller
besök bolagets hemsida www.endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 januari 2017
kl. 08:45 svensk tid.

Om Endomines

Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet,
utveckling och prospektering i östa Finland längs med den 4 mil långa
Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd
kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta
område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida
transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen
och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och
antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för
olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan
komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana
uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets
verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets
kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital;
tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från
prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av
borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende
mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av
undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i
projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i
metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och
villkoren inom industrin. Framtidsinriktade uttalanden och antaganden
baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid
den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som
underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga
vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen
överdriven tilltro till uttalandena ges.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/endomines-ab/r/uppdatering-av-endomines-minera...
http://mb.cision.com/Main/2472/2174710/619982.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.