Du är här

2018-07-19

Enea AB: DELÅRSRAPPORT APRIL - JUNI 2018

STOCKHOLM, Sverige, 19 juli, 2018 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Kraftig ökning av rörelseresultat och resultat per aktie

Andra kvartalet 2018

· Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 213,4 (148,5)
MSEK, vilket motsvarar en ökning med 44 procent.

· Rörelseresultatet exklusive engångskostnader för andra kvartalet
ökade till 45,9 (31,1) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal
exklusive engångskostnader på 21,5 (20,9) procent.

· Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade till 44,0 (22,6)
MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20,6 (15,2) procent.

· Resultat per aktie ökade till 1,83 (0,96) SEK för andra
kvartalet.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 95,2
(38,1) MSEK för kvartalet.

· Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 220,6
(260,2) MSEK vid kvartalets slut.

Årets sex första månader

· För årets sex första månader ökade omsättningen till 383,6
(291,2) MSEK.

· För årets sex första månader ökade rörelseresultatet exklusive
engångskostnader till 81,1 (58,5) MSEK, vilket motsvarar en
rörelsemarginal exklusive engångskostnader på 21,1 (20,1) procent.

· För årets sex första månader ökade rörelseresultatet till 71,0
(47,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,5 (16,4)
procent.

· Resultat per aktie ökade till 2,77 (2,22) SEK för årets sex
första månader.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 103,1
(68,5) MSEK för årets sex första månader.

April - juni 2018

(motsvarande period föregående år inom parentes)

· Omsättning, 213,4 (148,5) MSEK
· Omsättningstillväxt, 44 (20) %
· Omsättningstillväxt valutajusterad, 44 (17) %
· Rörelseresultat exkl. engångskostnader, 45,9 (31,1) MSEK
· Rörelseresultat, 44,0 (22,6) MSEK
· Rörelsemarginal exkl. engångskostnader, 21,5 (20,9) %
· Rörelsemarginal, 20,6 (15,2) %
· Resultat efter skatt, 35,4 (16,9) MSEK
· Resultat per aktie, 1,83 (0,96) SEK
· Kassaflöde (löpande verksamhet), 95,2 (38,1) MSEK
· Likvida medel samt finansiella placeringar, 220,6 (260,2) MSEK

Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

Ett nytt rekordkvartal

Det gångna kvartalet blev i många avseenden ett av de bästa kvartalen
i Eneas historia. Vi levererade ett högre rörelseresultat än vi
någonsin gjort förut. Vi tjänade mer pengar, både i absoluta tal och
räknat per aktie, än vi någonsin gjort förut, och vi levererade det
bästa kassaflödet som Enea någonsin upplevt under ett enskilt
kvartal. Vi satte även nya rekord vad gäller tillväxt - vår
omsättning växte med 44 procent jämfört med samma kvartal föregående
år, och vårt rörelseresultat inklusive engångskostnader ökade med
hela 95 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Även om dessa rekordsiffror till stor del förklaras av det förvärv som
vi stängde i slutet på första kvartalet, så förtar det inte att det
gångna kvartalet var ett av de mest lönsamma och framgångsrika
kvartal som bolaget någonsin upplevt. Det är ett direkt resultat av
vårt långsiktiga arbete där vi kombinerar målmedvetna organiska
förbättringar med strategiska förvärv för att skapa ett starkare och
mer välpositionerat bolag med ett allt större värde för våra ägare.

Ett nytt Enea

De två större förvärv vi genomfört under de senaste två åren har
tillsammans hjälpt till att ta Enea till nya nivåer, och det är
delvis ett nytt Enea som vi nu ser växa fram. Med förvärvet av
Openwave Mobility tog den produktgrupp som vi kallar Network
Solutions steget fram och blev inte bara vårt snabbast växande utan
också vårt största produktområde. Under andra kvartalet utgjorde
detta område 51 procent av våra totala intäkter, upp från 30 procent
motsvarande period föregående år. Förvärven innebär också att vårt
beroende av enskilda kunder fortsätter att minska. Den försäljningen
utgör idag 28 procent av omsättningen, jämfört med 44 procent andra
kvartalet föregående år. Värt att notera är att vi under kvartalet
slutligen nådde en överenskommelse med den större kund som tidigare
infört en ensidig prissänkning i strid med våra gällande avtal.
Överenskommelsen innebär att Enea erhåller full betalning enligt
gällande avtal och att sättet för framtida royaltyberäkning
förtydligas. Det var dessutom positivt att vi också kunde sluta
ytterligare ett nytt avtal med samma kund för vidare användning av
Eneas realtidsoperativsystem i kundens 5G-lösningar. Dessa glädjande
nyheter till trots så kvarstår den långsiktiga trenden, där marknaden
för våra operativsystemslösningar möter en allt större närvaro av
öppen källkod, och där affären med vår största kund kontinuerligt
fortsätter att minska.

I ett läge där traditionella operativsystem och annan proprietär
hårdvarunära programvara planar ut, blir det lättare för oss att
hitta tillväxt med goda marginaler högre upp i mjukvarustacken. Vid
sidan av operativsystemslösningar så har vi numera ett nytt
flaggskepp i produktportföljen med fokus på hantering av mobil
datatrafik i allmänhet och mobil videotrafik i synnerhet. Strömmad
video utgör idag majoriteten av all mobil datatrafik och vi är många
som under inledningen av den här sommaren följt fotbolls-VM i
mobilen. Sett över en längre tidsperiod blir förändringen dramatisk,
och som exempel kommer dubbelt så många mobilabonnenter att strömma
video under VM 2018, jämfört med fotbolls-VM i Brasilien 2014. De
kraftigt ökande trafikvolymerna representerar avgörande utmaningar
för mobiloperatörerna - att med befintlig infrastruktur hantera en
allt större trafikvolym och samtidigt förbättra användarupplevelsen
och upprätthålla kundnöjdheten. Det är här de lösningar för
trafikhantering som vi förvärvade med Openwave Mobility spelar en
nyckelroll. Våra lösningar för mobil trafikhantering hjälper världens
ledade mobiloperatörer att maximera utnyttjandegraden i mobilnätet,
samtidigt som man begränsar trafiktoppar och maximerar
användarupplevelsen för abonnenterna. Enea har sedan starten för 50
år sedan haft fokus på datakommunikation och nätverkslösningar, och
med de senaste utökningarna av vår produktportfölj tar vi ett stort
strategiskt kliv för att adressera det som utgör dagens stora
utmaningar inom mobil datakommunikation.

I området Network Solutions ingår också Eneas lösningar för
trafikklassificering och deep packet inspection, och där kunde vi
under kvartalet presentera en ny, större affär inom området
cybersäkerhet. Vi lanserade även en ny generation av vår
sensor-lösning för cybersäkerhet som samlar detaljerad
trafikinformation i realtid för nästa generations säkerhetssystem. Vi
kunde också i samband med världens ledande industrimässa kring
cybersäkerhet presentera ett nytt samarbete där företaget Zyxel
kommer att integrera och använda Eneas mjukvara för
trafikklassificering. Tillsammans med produktportföljen kring
trafikhantering så utgör trafikklassificering och cybersäkerhet några
av tillväxtmotorerna i det nya Enea som växer fram.

Precis som under första kvartalet så utvecklades även vår globala
tjänsteaffär väl. Omsättningen ökade med 18 procent jämfört med samma
kvartal föregående år. Det är en fortsatt god utveckling i Europa,
med nya kunder och förbättrade prisnivåer, parat med en stabilisering
i USA, som är grunden för denna tillväxt. Den globala tjänsteaffären
representerade 17 procent av kvartalets intäkter, vilket är en
kraftig förändring jämfört med motsvarande siffra på 31 procent för
24 månader sedan. Denna förändring beror på de förvärvade bolagens
höga andel mjukvaruintäkter och är klart gynnsam för våra
bruttomarginaler.

Framtidsutsikter

Även om man som aktieägare kan glädjas åt kvartalet som vi nu
slutfört, så ska man samtidigt vara medveten om att vi har en
verksamhet som varierar från kvartal till kvartal, och att dessa
variationer ökar något med de förvärv som vi nu slutfört. De
förvärvade enheterna har en större andel nya affärer, där enskilda
kontrakt kan vara beloppsmässigt stora med en varierande grad av
återkommande intäkter.

Vi kommer oförtrutet att fortsatta vår strävan att bygga ett större
och starkare bolag, som levererar ett ökande värde för kunder,
anställda och aktieägare. Vi ser med tillförsikt fram emot tillväxten
inom våra nya produktområden, samtidigt som vi fortsätter att tappa i
försäljning gentemot vår största kund. Den omställning vi går igenom
är positiv för Enea, med ett mindre beroende av en enskild stor
produkt och ett fåtal stora kunder. Förvärv som stärker vår
marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga är en viktig del i
denna omställning och trots vår bedömning om lägre intäkter från våra
största kunder är vår målsättning att fortsätta att växa bolaget
under god lönsamhet och med goda kassaflöden.

Vår målsättning för helåret 2018 att uppnå omsättningstillväxt och ett
förbättrat rörelseresultat jämfört med 2017 kvarstår.

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte
där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar
rapporten.

Tid: Torsdagen den 19 juli, 2018 kl. 08:30

Länk: https://financialhearings.com/event/10480

Telefonnummer: SE: +46856642696 UK: +442030089806

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
2018-07-19 kl. 07:20.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-post: anders.lidbeck@enea.com

Julia Steffensen, Executive Assistant

Telefon: 070 971 03 33

E-post: julia.steffensen@enea.com

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade
samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering,
nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med
inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer,
systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea
när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag
kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har
levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element,
Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform
och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade
varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log
Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System
Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och
Embedded for LeadersTM är...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.