Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Enea AB: Enea utreder förutsättningar för att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG,
SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE
REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA
VÄRDEPAPPER I ENEA.

Enea AB (publ) ("Enea") har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda
förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om
högst 1 786 000 aktier (motsvarande cirka 10 procent av samtliga
aktier i Enea) till kvalificerade investerare. Den potentiella
transaktionen förutsätter att Eneas styrelse fattar beslut om att ge
ut de nya aktierna, med stöd av det bemyndigande som lämnats av Eneas
årsstämma den 9 maj 2017.

Enea avser primärt att använda den potentiella emissionslikviden för
att genom förvärv stärka bolagets marknadsposition och långsiktiga
intjäningsförmåga.

Kontakt

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

Tel: +46 8 507 140 00

E-post: anders.lidbeck@enea.com

Om Enea

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och
konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla
fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi
är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen
källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med
ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på
Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler - från
telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri.
Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och
Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com
och prata med oss på info@enea.com.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element,
Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform
och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade
varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log
Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System
Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och
Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla
rättigheter förbehållna. © 2017 Enea AB.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande 25 oktober 2017, kl. 17:31.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Enea i
någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller
teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte
säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S.
Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från
sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och
får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller skickas till USA,
Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore
eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen
av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
direktiv 2003/71/EG. Enea har inte auktoriserat något erbjudande till
allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och
inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband
med den riktade nyemissionen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enea-ab/r/enea-utreder-forutsattningar-for-att...
http://mb.cision.com/Main/1006/2375798/741762.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.