Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-07

Enea AB: Kommuniké från Enea AB:s extra bolagsstämma 2016

Den extra bolagsstämman i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146,
("Bolaget"), ägde rum onsdagen den 7 december 2016, kl. 16.30 på
Bolagets huvudkontor på Jan Stenbecks torg 17 i Kista, Stockholm.

Den extra bolagsstämman beslutade följande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att
finansiera fortsatt tillväxt och expansion

Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission i syfte att kunna finansiera fortsatt tillväxt
och expansion, t.ex. i samband med företagsförvärv, för tiden intill
årsstämman år 2017. Bemyndigandet innebär en rätt för styrelsen att
emittera aktier till ett antal som motsvarar högst 10 procent av
antalet utestående aktier per dagen för kallelsen till den extra
bolagsstämman. Betalning för nya aktier kan ske kontant, genom
kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom. Emission ska
kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Detta bemyndigande ersätter beslutet om bemyndigande som gavs vid
årsstämman den 10 maj 2016.

Långsiktigt incitamentsprogram 2017 (LTIP 2017), inklusive överlåtelse
av aktier inom programmet

Styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram 2017 (LTIP
2017), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet, erhöll inte
tillräcklig majoritet och antogs därmed inte av stämman.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 7 december,
2016 kl. 17:45 CET.

För mer information kontakta:
Anders Lidbeck, VD & koncernchef
Telefon: +46 8 507 140 00
E-post: anders.lidbeck@enea.com

Sofie Dåversjö, Communications Manager
Telefon: +46 8 50 71 50 05
E-post: sofie.daversjo@enea.com

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och
konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla
fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi
är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen
källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med
ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på
Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler - från
telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri.
Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och
Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com
eller kontakta oss via info@enea.com.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element,
Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform
och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade
varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log
Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System
Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och
Embedded for LeadersTM är Enea AB:s eller dess dotterbolags
oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2016 Enea
AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enea-ab/r/kommunike-fran-enea-ab-s-extra-bolag...
http://mb.cision.com/Main/1006/2140011/601043.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.