Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

ENEA: UPPREPAR 2021-PROGNOS VISA OMS-TILLVÄXT, MARG ÖVER 20%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Enea upprepar prognosen för 2021 om att bolaget ska visa omsättningstillväxt i förhållande till föregående år och en rörelsemarginal överstigande 20 procent.

Det skriver Eneas vd Jan Häglund i rapporten för det tredje kvartalet.

Kvartalets omsättning ökade med 26 procent i fasta valutakurser och rörelsemarginalen uppgick till 24 procent.

"Det är glädjande att vi återigen lyckas leverera på vårt marginalmål, tack vare en stor andel programvaruförsäljning i kombination med god kostnadskontroll", skriver han i rapporten.

Intäkter från två förvärv, Aptilo i oktober 2020 och Adaptive Mobile Security i juli 2021, ligger bakom den ökade omsättningen, skriver Enea.

"Vi har ambitionen att kraftfullt öka intäkterna, med bibehållen god lönsamhet, genom organisk tillväxt inom nätverkslösningar samt kompletterande strategiska förvärv som förstärker vår marknadsställning", skriver Jan Häglund.

Han uppger att bolaget börjar se en återgång till en mer normal affärssituation, även om restriktioner till följd av coronapandemin kvarstår i stora delar av världen.

"Vi räknar därför med vissa förskjutningar av kundprojekt och hinder för nyförsäljning under kommande kvartal", uppger Enea-vd:n.
Författare Direkt-SE