Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

ENERGI: LITEN RISK FÖR ÖKAD STYRNING AV EU-MARKNADEN -YGEMAN

LUXEMBURG (Nyhetsbyrån Direkt) Risken är ganska liten för att EU går mot ökad politisk styrning av energimarknaden för att bekämpa de höga energipriserna.

Det sade energiminister Anders Ygeman till journalister efter ett möte med sina EU-kollegor på tisdagen.

"Jag tror inte vi kommer att se någon stor omgörning av den europeiska energimarknaden, även om det finns de länder som önskar det", sade han.

Inte heller trodde han att motståndet blir stort mot EU:s stora klimatpaket, Fit for 55, även om en del länder förespråkade en uppmjukning.

EU-toppmötet i torsdags och fredags gav energiministrarna i uppdrag att fortsätta diskutera åtgärder mot energipriserna.

På tisdagen gav energiministrarna ett starkt stöd för kommissionens verktygslåda med kortsiktiga åtgärder, som bidrag och skattesänkningar för särskilt sårbara hushåll.

Spanien, Frankrike och östliga EU-länder har också förordat ingrepp i marknaderna för elektricitet och naturgas, samt i utsläppshandelssystemet ETS.

Men en stor grupp EU-länder slog på tisdagen vakt om den befintliga marknadsmodellen, sade Anders Ygeman.

Bland dem finns Sverige och nio länder som undertecknade ett uttalande på måndagen.

Anders Ygeman sade att Sverige avstod att skriva under uttalandet på grund av några formuleringar, men stöder ändå andemeningen i uttalandet.

På tisdagen lade Spanien fram ett förslag om ändrad prissättning för naturgas med pristak och medelprissättning av elektricitet, förslag om EU-gemensamma inköp av gas och förslag om åtgärder mot spekulation och manipulation av ETS.

I fall att EU inte inför åtgärderna vill Spanien kunna göra det nationellt.

Anders Ygeman var kritisk till idéerna om pristak, medelprissättning och en spansk särlösning eftersom de inte skulle uppnå önskat resultat om lägre priser.

Pristak skulle riskera att minska investeringar. Och medelprissättning och en särlösning för Spanien är troligen inte görbara, sade han.

EU:s energikommissionär Kadri Simson hade också invändningar om medelprissättning av el för att minska effekten av det höga gaspriset.

"Det är inte helt klart hur det skulle fungera i praktiken. Om man ändrar modell så finns det risker för konkurrenskraften, marknadens förutsägbarhet och övergången till ren energi", sade hon.

Spaniens och Tjeckiens hävdar att spekulation driver upp priset på utsläppsrätter i ETS.

Men Kadri Simson sade att det inte finns några bevis för att det är en stor drivkraft.

Den spanske statssekreteraren Sara Aagesen Munoz tyckte sig efter mötet ändå ha fått visst stöd.

Fast hon ansåg att de nio marknadsvänliga länderna gick emot EU-toppmötets uppmaning att studera alternativ för förbättringar av energimarknaderna.

Den 2 december väntas energiministrarna diskutera energipriserna igen. Den 6 december ska kommissionen lägga ett förslag till en revidering av gasförordningen. Och den 16-17 december håller EU-ledarna toppmöte.

Vad som händer i december beror till stor del på utvecklingen fram till dess. Och dragkampen om hur ambitiöst klimatpaketet blir kommer att avgöras framåt nästa sommar, sade Anders Ygeman.
Författare Direkt-SE