Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Enersize: Enersize har påkallat och erhållit utbetalning av en andra tranch inom ramen för finansieringsavtalet med Formu...

Styrelsen i Enersize Oyj ("Enersize") meddelar idag att bolaget har
påkallat och erhållit utbetalning av en andra tranch om totalt 2,5
MSEK inom ramen för det finansieringsavtal som har ingåtts med Formue
Nord Fokus A/S ("Formue Nord").

Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 28
november 2018, påkallat en andra finansieringstranch om totalt 2 500
000 SEK från Formue Nord genom utställande av 250 konvertibla
skuldebrev envar med ett nominellt värde om 10 000 SEK. Formue Nord
äger rätt att konvertera de konvertibla skuldebrev till nya aktier i
bolaget från och med dagen för teckning till och med den dag som
infaller tjugofyra (24) månader senare. De konvertibla skuldebreven
ska automatiskt konverteras till aktier vid tidpunkten som infaller
tjugofyra (24) månader senare efter ovan nämnd teckningsdag.
Konverteringskursen skall motsvara ett belopp uppgående till
nittiotvå (92) procent av den lägsta dagliga volymvägda
genomsnittskursen för Enersizes aktie under de femton på varandra
omedelbart följande handelsdagarna från det att meddelande om
konvertering har överlämnats.

Med denna andra tranch uppgår utbetald finansiering från Formue Nord
nu till totalt 12 500 000 SEK. Enersize kan inom ramen för
finansieringsavtalet påkalla lånefinansiering om totalt 30 000 000
SEK.

För ytterligare information om finansieringsavtalet med Formue Nord
hänvisas till pressmeddelande publicerat den 6 november 2018.

"Vi kör nu efter en strategisk plan som fungerar och vi ser att den
ändrade strategin ger en kraftigt ökande kundtillströmning. Samtidigt
har vi nu fått väldigt bra kontroll på kostnaderna i bolaget och
tillsammans med finansieringen från Formue Nord har vi skapat en
hållbar grund att fortsätta skala upp vår försäljning på.",
kommenterar Anders Sjögren, VD på Enersize.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: ca@sedermera.se

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 maj 2019.

Enersize i korthet

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling
och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella
tryckluftssystem. Genom det nyligen förvärvade LEAQS systemet för
läckagekontroll har företaget tillgång till data från över 9000
läckageprojekt och tillhörande mer än 4000 kunder worldwide.
Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas
energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de generar
direkta projekt-och licensintäkter. 90% av tillverkningsindustrin
använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion.
Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största
tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och
stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i
Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på
Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-har-pakallat-och-erhallit...
https://mb.cision.com/Main/15739/2800336/1036866.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.