Du är här

2017-09-14

Enersize: Enersize Oyj: Kommentar avseende handelsstoppet på Nasdaq Stockholm First North

Enersize Oyj:s ("Enersize") aktie, upptagen till handel på Nasdaq
Stockholm First North ("First North"), är efter kontakt med bolagets
Certified Adviser och First North, handelsstoppad på First North
begäran sedan torsdagen den 14 september 2017 cirka klockan 14.
Anledningen till handelsstoppet är att First North har efterfrågat
offentliggörande om en av bolagets pågående förhandlingar och status
kring denna. Med anledning av ovan avlägger härmed Enersize en
nulägesrapport om status i pågående förhandling.

Enersize har pågående förhandlingar med Venergy Ltd. avseende
installation av Enersizes teknik i en kinesisk fabrik verksam inom
tillverkning av polyesterfiber. Den aktuella fabrikens
tryckluftssystem förbrukar årligen över 100 000 MWh.

Enersize har i samband med pågående förhandlingarna avseende denna
fabrik upprättat en insiderförteckning i enlighet med aktuella
bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR") som bl.a.
anger förutsättningarna för uppskjutet offentliggörande. Enersize har
ansett att dessa förutsättningar blivit uppfyllda med hänsyn till
statusen i den pågående förhandlingen.

Enersize har överlämnat en offert med ett antal olika optioner
inkluderande allt från enbart installation av mätsystem till
erbjudande om energibesparingsprojekt med vinstdelning. Ordervärde
för de olika alternativen inkluderar fastprisåtaganden som spänner
från strax under en (1) miljon SEK för en mindre del av fabriken till
strax över sju (7) miljoner SEK. Flera av alternativen inkluderar
även vinstdelning för besparingar utöver de garanterade nivåer som
täcks inom fastprisåtagandena. Enersizes bedömning är att avtalet i
första hand kommer tecknas på de lägre nivåerna eftersom föreslaget
avtal innehåller en option för kunden att utöka till de högre
avtalsnivåerna i ett senare skede.

Enersize väntar för närvarande på återkoppling på denna offert som kan
komma att innehålla besked om accept av offert, samt i sådant fall om
vilket av de erbjudna alternativen som fabriken önskar gå vidare med.
Det är i dagsläget inte fastställt vilken juridisk person som kommer
vara Enersizes motpart för ett eventuellt slutligt avtal. Vid utfall
avseende accept, oavsett positivt eller negativt, kommer Enersize att
meddela marknaden om detta.

Venergy Ltd. är en av Enersizes kinesiska försäljningspartners
lokaliserade i Shanghai.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 september 2017.

Om Enersize Oyj

Enersize är ett finskt bolag inom energibesparingssektorn. Genom en
egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer
Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella
tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör fem procent av hela
världens elkonsumtion och används i 90 procent av alla fabriker.
Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte
behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda
besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av
världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända
biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors
samt ett utvecklingskontor i Lund. Enersize är noterat på Nasdaq
Stockholm First North.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-oyj--kommentar-avseende-ha...
http://mb.cision.com/Main/15739/2347251/722961.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.