Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

Enersize: Enersize Oyj: Kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2019

Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") avlägger härmed
kvartalsredogörelse för perioden juli - september 2019 och kan visa
på ökande omsättning. Vänligen notera att detta inte är en finansiell
rapport utan framför allt en sammanställning av de mest väsentliga
händelserna under det gångna kvartalet. I enlighet med kraven i
Nasdaq Stockholm First North Growth Markets regelverk släpper
Enersize finansiella rapporter på halv- och helårsbasis.

Sammanställning av fakturering under 2019

Ej periodiserad fakturering uppdelad efter kvartal och land visar på
en stadig ökning om än fortsatt med stora variationer i fördelningen
mellan länder. Framför allt är det Kina som sticker ut på grund av
det stora projektet med Hankook Tire i Jiaxing där majoriteten
fakturerades under Q3. Notera att informationen inte är granskad av
Bolagets revisorer och därför får anses som preliminär.

[image]

Informationspolicy

De ordrar som har publicerats som pressmeddelanden är av strategisk
betydelse, eller har ett större ordervärde. Bolagets riktlinjer är
att ordrar publiceras som pressmeddelanden (MAR) om de uppfyller
något av följande kriterier:

· Initialt ordervärde på över SEK 100 000, eller ett ackumulerat
ordervärde på SEK 150 000 i de fall då samma order kompletteras utan
att ny offert skickas.

· Order på prenumeration av Q+ eller LEAQS oavsett storlek.
· Order som av Bolaget bedöms som strategiskt viktiga.
Bolaget för en aktiv kommunikation i sociala medier genom artiklar,
intervjuer etc. I samband med sådan kommunikation kan mindre ordrar
nämnas, men om dessa inte redan publicerats som pressmeddelanden så
handlar det om ordrar som inte uppfyller ovanstående kriterier.

Följ oss gärna på Facebook (https://www.facebook.com/enersize/) och
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/enersize-ltd/).

Styrelsens ordförande Thomas Bengtsson

[Thomas Bengtsson]

Internationell och i synnerhet Svensk industri har fortsatt att gå på
högvarv under året och resultaten från många stora bolag visar på
fortsatt styrka. Enersize är ett mindre företag med ett erbjudande
som syftar till att spara pengar i industrin genom minskad
energikonsumtion och med en stor miljönytta för sina kunder genom
minskade CO2 utsläpp. Till skillnad från marknadens olika åsikter om
utvecklingen i ekonomin så råder internationell enighet när det
gäller miljöutmaningen. Enersizes affär ligger i tiden. Kundnyttan
består i besparingar men det som Enersize erbjuder medför nytta också
i ett större sammanhang. Möten med fler och nya kunder på olika
nivåer men också med andra intressenter bidrar till att finslipa
Enersize's erbjudande. Min uppfattning är att Enersize tillför
betydligt mer än besparing för den enskilda kunden. Att sälja både
besparingar och miljönytta samtidigt är fantastiskt roligt.

För Enersize så har året präglats av förnyelsearbete vad gäller såväl
organisation som affärsutveckling. De samarbetsavtal som ingåtts med
Caverion i Sverige och med Aden i Kina är ett kvitto på att stora
organisationer ser ett behov av att kunna tillföra det som Enersize
erbjuder. Det är de slutliga kundavtalen som genererar affärsintäkter
för Enersize och för våra aktieägare.

Sedan årsstämman så har jag som ny ordförande lagt särskild energi på
bolagets finansieringssituation. Utfallet av de emissioner som vi
arbetat med under sommaren och hösten presenterades i oktober, efter
det tredje kvartalet, och det gläder mig att så många av våra
aktieägare har visat förtroende för det nya Enersize. Ett stort antal
av våra tidigare, många mindre, aktieägare har deltagit i
företrädesemissionen och vi har därtill fått flera helt nya
aktieägare. Nytillkomna såväl som tidigare aktieägare ska känna sig
mycket välkomna att ta del i Enersizes utveckling framöver.

De förhandlingar som förts med fordringsägare till projektlån som
Enersize tidigare dragit på sig resulterade i att dessa skulder nu
kunde kvittas i en riktad emission parallellt med
företrädesemissionen. Dessa emissioner har tillsammans gett Enersize
en betydligt starkare balansräkning. Nu har ledningen bättre
möjligheter att själv kunna balansera rörelsens kostnader och
intäkter vilket minskar den finansiella risken och ökar
förutsättningarna framöver att kunna fokusera på fler och nya
affärer.

Thomas Bengtsson Styrelseordförande, Enersize Oyj

VD Anders Sjögren redogör för det tredje kvartalet 2019

[Anders Sjögren]

Första halvåret på 2019 handlade om att stöpa om bolaget; ny
organisation, ny ledningsgrupp, nya produkter, ny affärsmodell, ett
nytt sätt att sälja på, och en ny företagskultur. I tredje kvartalet
var det dags att arbeta med ny finansiering av bolaget för att kunna
expandera. Med andra ord en fortsatt intensiv och spännande tid på
Enersize!

Under juli genomförde vi kanske ett av världens största och snabbaste
läckagekontrollprojekt någonsin på Hankook Tire i Jiaxing, Kina. Både
Bo och Daniel från ledningsgruppen arbetade på plats tillsammans med
Adenergy och Hankook med utbildning och läckagesökning. Över tvåtusen
läckor och 25% besparingar av tryckluft uppmätt med Q+. Det finns
ingen som kan konkurrera med oss när vi kör ett fullskaligt
läckagekontrollprojekt med LEAQS. Tack vare LEAQS-systemet kan vi
sätta tio tekniker på en stor fabrik och genomföra sökningsarbetet på
några dagar. I Hankookprojektet innebar det en årlig besparing på
runt 7 miljoner kronor med en återbetalningstid på under 2 månader
för kunden för ett projekt som genomfördes på bara 3 veckor.

I augusti utökade vi personalen med en säljare i Sverige. Jonas utgår
från Kvicksund och täcker en stor del av mitten av Sverige. Jonas har
redan kommit igång med att sälja läckagekontrollprojekt och kommer
framöver arbeta mycket med att supporta våra svenska partners för att
kunna accelerera försäljningstillväxten på den Nordiska marknaden
genom dem.

Samarbetet med våra partners går framåt på flera fronter. De partners
i Danmark och Norge vi tog över när Enersize köpte LEAQS jobbar
vidare som tidigare och drar in en del genom läckagekontrollprojekt,
men vi kommer arbeta aktivt för att utöka antalet partners på dessa
marknader för att nå det tempo vi vill hålla. I Sverige har vi
Momentum som jobbat med LEAQS sedan flera år tillbaka och Caverion
som vi skrev avtal med före sommaren. Momentum-samarbetet upplever
jag går bra och utökas konstant. Samarbetet med Caverion har ännu ej
kommit helt ur startgroparna och vi fokuserar nu på att utbilda
Caverion och att få fart på försäljningen via dem är ett av mitt och
Daniels huvudfokus för den Svenska marknaden.

Jag är helt övertygad om att olika facility managementföretag som
Caverion är rätt för Enersize. Det ser vi t ex i Kina där Adenergy är
mycket aktiv för att utveckla affären med Enersize och där vi redan
har börjat bearbeta presumtiva kundfabriker tillsammans. I Tyskland
har vi genom Krückenberg redan fått en affär och målet är att detta
framöver ska leda till fler affärer i Tyskland. För att hjälpa våra
partners arbetar vi nu aktivt med att ta fram marknadsmaterial och
produktinformation speciellt för dem som ska göra det enklare för dem
att självständigt kunna sälja Enersize produkter och tjänster.

Jag kunde mycket lite om tryckluft när jag började på Enersize, och
jag har många gånger förundrats över hur mycket tryckluft som
används, och vilken undermålig kontroll industrin över lag har på
sina tryckluftssystem. Tryckluft används för energiöverföring internt
i fabrikerna och produceras därmed på plats av industrin själv.
Eftersom det i mångt och mycket saknas lagar och regler så gör alla
som de vill med resultat att produktionen blir väldigt energikrävande
och utsläppstung.

Under tredje kvartalet har försäljningen fortsatt att öka och
fakturering från Hankook Tire-projektet i Jiaxing, Kina har varit en
bidragande orsak. I EU är sommarmånaderna lite av en lågsäsong på
grund av industrisemestern vilket påverkar fakturering främst för Q3.

Sammantaget är min bedömning att försäljningen kommer fortsätta att
öka även under Q4, vilket i så fall kommer att ge Enersize den
största årsomsättningen sedan bolaget grundades. Det är förstås något
att glädjas över, men mitt mål är att bolaget under 2020 ska visa att
det förmår mycket mer.

Behovet av Enersize produkter är enormt och vi arbetar kontinuerligt
med att finslipa både vårt erbjudande och våra vägar in till
beslutsfattarna på företagen. Vi ser ett ökat intresse för
miljöfrågor och utsläppsminskning i bolagens ledningsgrupper vilket
lyfter frågan om energibesparingar från fabriksgolven till högre
beslutsnivåer. Ett exempel är Scanias och Cloettas beslut på högsta
ledningsnivå att minska energiförbrukning och utsläpp. Denna
utveckling ser vi som väldigt positivt då det passar mycket väl in på
det Enersize kan erbjuda och även innebär en strategisk
konkurrensfördel för vårt unika helhetserbjudande.

Med det så siktar vi på att 2020 blir året då Enersize verkligen tar
fart!

Anders Sjögren VD, Enersize Oyj

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019

· Enersize meddelar att Bolaget har tecknat ett Letter of Intent om
strategiskt samarbete med energieffektiviseringsbolaget Adenergy, som
är ett helägt dotterbolag till Aden Services, ett av de större
"facility management"-bolagen i Kina. Avsiktsförklaringen avser
försäljning av Enersizes helhetserbjudande av effektiviserings- och
övervakningsmjukvaror för industriella tryckluftssystem på den
kinesiska marknaden.

· Enersize meddelar att Bolaget beslutat om att avsluta Bolagets
konvertibelfinansiering med Formue Nord Fokus A/S ("Formue Fokus").
Enersize har upptagit ett kortfristigt lån om 12 MSEK ("Brygglånet")
för återbetalning av återstående konvertibelfinansiering samt för att
säkerställa finansiering av Bolagets kortsiktiga rörelsekapitalsbehov
under tiden som Bolaget utvärderar en långsiktig
finansieringslösning.

· Enersize meddelar att det fullskaliga Hankook-projektet som
Bolaget rapporterade om under juni 2019 genomförts med stor framgång.
Projektet har hittills inneburit en sänkning av förbrukningen av
tryckluft på omkring 25% efter reparation av över 1500 läckor med
hjälp av LEAQS vilket innebär en årlig besparing på över 7MSEK och
6000 ton CO2 per år för fabriken med en återbetalningstid på under 2
månader.

· Enersize meddelar att Bolaget och Formue Nord Markedsneutral A/S
har ingått avtal om en kortfristig brygglånefinansiering om 2,9 MSEK.
Syftet med lånet är att återbetala projektlån för att uppnå en
långsiktigt mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv kapitalstruktur.
Brygglånet, som har en månatlig rä...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.