Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-28

Enersize: Enersize Oyj: Publicerar halvårsrapport

Enersize Oyj ("Enersize") publicerar härmed halvårsrapport för
perioden januari - juni 2017. Nedan följer en kort sammanfattning av
rapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Enersizes
hemsida (www.enersize.com) samt som bifogad fil.

Första halvåret 2017 (2017-01-01 till 2017-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 183 594 (323 024) EUR.
· Resultatet efter extraordinära poster uppgick till -930 313 (53
993) EUR.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,037 (0,002) EUR.
· Soliditeten** uppgick till 69,5 (-77,5) %.
Andra kvartalet 2017 (2017-04-01 till 2017-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 167 267 (248 518) EUR.
· Resultatet efter extraordinära poster uppgick till -580 761 (109
092) EUR.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,022 (0,005) EUR.
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för andra kvartalet 2017:
25 899 680 (21 698 000) aktier. Antal aktier i Enersize per den 30
juni 2017: 29 229 680 aktier (21 698 000). Genomsnittligt antal
aktier för första halvåret 2017: 25 120 960 (21 698 000) aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under första halvåret 2017

Första kvartalet

· Enersize genomför en fulltecknad private placement om totalt cirka
1,2 MEUR inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North.
Bland de som tecknar finns bl.a. Scania Growth Capital och Heinz Dürr
Investment.

· Enersize håller årsstämma. Kommuniké från årsstämman finns
tillgänglig på Enersizes hemsida (www.enersize.com).

· Enersize avtalar om installation för energimätning och
effektivitetsanalys i ett andra fristående projekt med BOE Group
Beijing Gen 8 Plant i Peking.

· Enersize tecknar nya avtal för installation av bolagets system för
mätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem hos
Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd samt BBMG Liulihe Cement.

Andra kvartalet

· Enersize genomför en nyemission inför notering som blir
fulltecknad. Totalt tillförs Bolaget cirka 2,8 MEUR före
emissionskostnader och cirka 700 nya aktieägare.

· Enersize rapporterar transaktioner utförda av personer i ledande
ställning.

· Bolaget tecknar nytt installationsavtal Tongkun Group Zhejiang
Hengsheng Chemical Fiber. Projektets installationsfas beräknas
påbörjas under Q3 2017.

· Enersize meddelar att Bolaget har godkänts för notering på First
North och första dag för handel blir den 15 juni 2017. Ticker är
"ENERS".

· Bolaget tecknar ett fyraårigt vinstdelningsavtal med BOE
Technology Center, vilket är BOE Groups pilot- och förseriefabrik.

· Enersize tecknar ett avtal för installation av Bolagets system för
mätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem i en
av Shijiazhuang No.4 Pharmaceuticals fabriker. Projektet är Enersizes
första projekt inom läkemedelsindustrin.

För fullständig halvårsrapport, se: www.enersize.com/rapporter/

Alternativt ladda ner bifogad pdf-fil: 170828 - Enersize - H1-2017
(http://mb.cision.com/Public/15739/2333843/9f099c2685080cb9.pdf)

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 augusti 2017.

Om Enersize Oyj

Enersize är ett finskt bolag inom energibesparingssektorn. Genom en
egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer
Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella
tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör fem procent av hela
världens elkonsumtion och används i 90 procent av alla fabriker.
Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte
behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda
besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av
världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända
biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors
samt ett utvecklingskontor i Lund. Enersize är noterat på Nasdaq
Stockholm First North.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-oyj--publicerar-halvarsrap...
http://mb.cision.com/Main/15739/2333843/714104.pdf
http://mb.cision.com/Public/15739/2333843/9f099c2685080cb9.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.