Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Enersize: Enersize undertecknar ramavtal med Adenergy

Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") meddelar idag att
dotterbolaget Enersize Advanced Research AB skrivit på ett ramavtal
med Kina-baserade Adenergy som reglerar grundläggande rättigheter och
skyldigheter mellan bolagen. I och med detta är förutsättningarna för
närmare samarbete tillgodosedda och bolagen avser att intensifiera
samarbetet för att nå ut till kunder enligt Enersizes skalbara
affärsmodell som bygger på mjukvarulicensiering.

Enersize Oyj, moderbolaget till Enersize Advanced Research AB,
meddelade i somras att ett avsiktsavtal hade upprättats (publicerat 5
juli 2019), och i höstas om att avtalsförhandlingarna påskyndades
(publicerat den 6 september 2019). Resultatet av dessa förhandlingar
har nu realiserats som ett ramavtal mellan Enersize Advanced Research
AB och Adenergy, ett dotterbolag till Aden Group med 26 000
anställda.

Förhandlingarna intensifierades i september eftersom Adenergy började
förbereda för pilotprojekt tillsammans med Enersize och Enersize
ville ha ett grundläggande skydd på plats innan Bolaget
vidarutbildade Adens personal. Ramavtalet som nu skrivits på utgör en
bas för bolagen att bygga samarbetet på genom att det innehåller
ömsesidigt skydd för bolagens immaterialrätt, konkurrensklausuler och
ämnade att skydda Enersize, samt ett ömsesidigt värvningsförbud.

Nu arbetar bolagen tillsammans vidare mot att nå fler kunder och få
ordrar på redan offererade pilotprojekt. Prismodeller diskuteras och
anpassas successivt efter de samarbetsformer som bolagen finner är
lämpliga. Målet med pilotprojekten är att hitta rätt samarbetsmodell
för uppskalning till Aden Groups hela säljstyrka. Aden har ett team
på ca fem personer som dagligt är aktiva i samarbetet och som jobbar
mot kunder både i Kina och Korea. Bolagen avser att i närtid utföra
internutbildning och externa seminarium för att nå ut till fler
kunder.

Om Adenergy

Adenergy är ett helägt dotterbolag till Aden Group. Aden Group är
baserade i Shanghai och pionjärer inom en omfattande REALM-modell
("Responsible enterprise asset & life management", översatt ungefär
"ansvarsfull förvaltning av företagsegendom och -arbetskraft") för
integrerad facility management (IFM) med 26 000 anställda, verksamhet
i 25 länder och 80 olika kinesiska städer. Adenergy startades 2018 av
Aden med uppdraget att främja en B2B-modell för energieffektivisering
och distribuerad energi med sin IoT-plattform, AEMO. Aden gör affärer
med kunder inom kommersiell, industriell och privat sektor; bland
dessa är många företag som är noterade på Fortune 500 beroende av
ADEN för strategisk outsourcing.

Om Enersize nya affärsmodell som riktar sig mot Facility
Managementbolag

Enersizes nya affärsmodell innebär att försäljning, installation och
utförande av övervaknings- och effektiviseringstjänster i huvudsak
ska drivas av fristående distributörer som utgörs av större aktörer
inom industriellt underhåll och service, så kallade "Industrial
Maintenance"- eller "Facility Management"-bolag som redan har
etablerade relationer med industrikunder. Enersize ansvarar för
tillhandahållande av webbaserade mjukvarutjänster mot månatliga
licensavgifter och står för teknisk support och tillgång till
specialistkunskap. På detta sätt kan försäljningen skalas upp snabbt
och med litet kapitalbehov.

"Arbetet med att ta fram och förhandla avtalet mellan Aden och
Enersize har varit konstruktivt och visar på att Aden menar allvar
med denna satsning. Jag vill speciellt tacka Celine Fablet, chef för
innovation och tekniska lösningar på Aden Services, som varit en
facilitator för förhandlingarna och som driver på samarbetet mot de
pilotprojekt vi nu har siktet inställt på. Det är mycket arbete som
behövs för att öppna ett nytt affärsområde och Celine tillsammans med
Fulvio Bartolucci, VD för Adenergy, driver på för att genomföra
pilotprojekt och därefter skala upp inom Adens säljorganisation, och
vi stöttar deras arbete från Enersize. Jag kommer själv besöka Aden
under december för att vidareutveckla samarbetet. Det är precis så
här vi vill arbeta!", säger Anders Sjögren, VD för Enersize

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 november 2019.

Enersize i korthet

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan
Enersize (https://enersize.com/) åstadkomma 10-50% energibesparingar
i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och
övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över
flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av
företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och
betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder
globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft,
vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget
har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg
och Shanghai och utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på
Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS.
www.enersize.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-undertecknar-ramavtal-med...
https://mb.cision.com/Main/15739/2962735/1142162.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.