Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

Enersize: Företrädesemission i Enersize Oyj - omvandling av BTA till aktier

Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") har genomfört en
företrädesemission och riktad emission som totalt tillfört bolaget
cirka 42,5 MSEK.

Den företrädesemission av aktier med vidhängande teckningsoptioner som
offentliggjordes den 24 september 2019 ("Företrädesemissionen")
tecknades till totalt 81,25 procent. Genom Företrädesemissionen
tillförs Bolaget cirka 38,2 MSEK före emissionskostnader. Härutöver
tillförs Bolaget cirka 4,3 MSEK i en riktad emission i enlighet med
styrelsens bemyndigande för kvittning av projektlån och fordringar.

Registrering av emissionerna har påbörjats hos finska bolagsverket och
sista dag för handel med BTA är den 18 november 2019. Avstämningsdag
för omvandling är den 20 november. BTA omvandlas sedan till aktier
vilka beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den
22 november. Efter omvandling av BTA till aktier kommer totala
antalet aktier i Enersize uppgå till 101 641 252.

ISIN-kod för aktie i Enersize, kortnamn ENERS: FI4000233317

ISIN-kod för BTA i Enersize, kortnamn ENERS BTA: SE0013222577

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Enersize i korthet

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan
Enersize (https://enersize.com/) åstadkomma 10-50% energibesparingar
i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och
övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över
flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av
företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och
betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder
globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft,
vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget
har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg
och Shanghai och utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på
Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS.
www.enersize.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enersize/r/foretradesemission-i-enersize-oyj-...
https://mb.cision.com/Main/15739/2967088/1146203.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.