Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Enersize tidigarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten avseende det tredje kvartalet 2021 med anledning av tidigare offentliggjord företrädesemission och riktad emission. Nytt datum för publicering är torsdagen den 11 november 2021. Tidigare aviserad tidpunkt var torsdagen den 18 november 2021.

Den finansiella kalendern för 2021 ser ut som följer:

  • Bokslutskommuniké 2021, kvartal 4 - 10 mars 2022

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:


Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: +46 720 92 83 62
E-post: erik.sundqvist@enersize.com

Om Enersize


Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Bifogade filer


Enersize tidigarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Författare MFN