Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-30

Enfo: Enfo Oyj:n osavuosikatsaus 1/2014 (1.1. - 31.3.2014)

Osavuosikatsauksen pääkohdat

* Liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 1,2 % ja oli 37,1 milj. euroa (37,5).
* Liikevoitto (EBIT) kasvoi tammi-maaliskuussa 15,0 % ja oli 3,3 milj. euroa
(2,9).
* Tulos ennen veroja oli tammi-maaliskuussa 3,0 milj. euroa (2,8).
* Osakekohtainen tulos tammi-maaliskuussa oli 3,24 euroa (2,89).
* Sijoitetun pääoman tuotto 12 kk oli 16,0 % (15,1).
* Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 754
henkilöä (792). Maaliskuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 752
henkilöä (788).
* Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa 3,2 milj. euroa (2,6).
* Lyhyen aikavälin riskit liittyvät hintakilpailukyvyn ylläpitoon
kilpailluilla IT-palvelumarkkinoilla. Tietotekniikkapalveluissa
Ulkoistuspalvelujen käyttöönottoprojektien viivästyminen saattaa aiheuttaa
jatkuvien palvelujen laskutuksen siirtymää seuraavalle tilikaudelle.

Markkinat

Markkinatilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia vuoden ensimmäisen
neljänneksen aikana. Yhtiön päämarkkina-alueista odotukset talouskasvusta
ovat Ruotsissa selvästi Suomea vahvemmat. Hintakilpailu jatkuu voimakkaana
yhtiön kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Vuoden 2014 osalta yhtiö olettaa IT-palvelumarkkinoiden kasvavan Suomessa ja
Ruotsissa 2 - 3 %.

Konsernin liiketoiminnot

Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfon liiketoiminnot on jaettu kahteen
erikseen raportoitavaan raportointisegmenttiin, jotka ovat
Tietotekniikkapalvelut ja Talousprosessipalvelut.

Liiketoiminnan kehitys

Tietotekniikkapalvelut

Enfon Tietotekniikkapalvelujen kysyntä oli hyvää vuoden ensimmäisen kvartaalin
aikana. Suomessa Enfo solmi IT-palvelusopimuksia mm. Suomen Apteekkariliiton
omistamassa Pharmadata Oy:ssä, joka huolehtii lähes 500 apteekin
tietojärjestelmäpalveluista. Pharmadata valitsi IT-kumppanikseen Enfon, joka
hoitaa kolmen vuoden palvelusopimuksella toimintakriittiset IT-palvelut
Pharmadatalle ja sen asiakkaille. Lisäksi Enfo voitti IT-palvelusopimuksen
vesivoimaan erikoistuneen Kemijoki Oy:n IT-infrastruktuurin hallinnoinnista.
Enfo vastaa jatkossa Kemijoki Oy:n IT-infrastruktuuriin liittyvistä
tehtävistä kuten palvelinten ja työasemien hallinnasta sekä lähituesta.
Toimialakohtaisten ratkaisujen integroiminen osaksi Ulkoistuspalvelujen
liiketoimintaa onnistui suunnitelmien mukaisesti. Tästä hyvänä esimerkkinä on
sosiaali- ja hoivapalveluja tuottavan Mainio Vire Oy:n kanssa solmittu
IT-palvelusopimus, jossa perustietotekniikkapalvelujen merkittävänä lisänä on
laaja valikoima kommunikaatio- ja viestintäratkaisuja.

Ruotsissa Ulkoistuspalvelujen eteneminen IT-markkinoilla on ollut suotuisaa.
Maailman johtava kertakäyttöisten leikkaussali- ja haavanhoitotuotteiden
valmistaja Mölnlycke Health Care solmi Ruotsissa kolmevuotisen
tietotekniikkapalvelusopimuksen Enfon kanssa. Sopimus sisältää
työasemapalvelut, verkon-, palvelinten- ja keskeisten infrasovellusten
valvonta- ja hallintapalvelut sekä Service Deskin 2-tason tuen. Sopimus tekee
Enfosta strategisesti tärkeän IT-palvelukumppanin Mölnlycke Health Caren
globaaleihin toimintoihin, sillä Enfo toimittaa IT-palveluja konsernin
kaikille 4 000 työasemakäyttäjälle ympäri maailmaa. Mölnlycke Health Caren
kanssa tehty sopimus on yksi suurimmista Enfon tekemistä
IT-palvelusopimuksista Ruotsissa.

Ruotsin IT-markkinoilla hintakilpailu on edelleen vahvaa erityisesti
konsultoinnin projekteissa ja yritykset kilpailuttavat niitä voimakkaasti
kustannussäästöjen saamiseksi. Vuoden 2013 aikana tehtyjen tehostamistoimien
ansiosta Enfon Konsultointipalveluissa infrastruktuurikonsultoinnin
kannattavuusnäkymät ovat selvästi piristyneet hintakilpailusta huolimatta.
Järjestelmäintegraatioiden ja SAP-konsultoinnin kysyntä on kasvanut
tasaisesti. Business Intelligence -ratkaisut ovat olleet myös kysyttyjä ja
uusia sopimuksia on solmittu useita mm. Bisnoden, Mercedes Benzin,
kansainvälisten Englanti-koulujen kanssa sekä Opus Bilprovnig:in kanssa.

Talousprosessipalvelut

Talousprosessipalvelujen liiketoiminta otti vahvan kasvuaskeleen eteenpäin,
kun Enfo Zender solmi liiketoimintakaupan energia-alan konserni Pohjolan
Voima Oy:n kanssa taloushallinnon palvelukeskuksesta. Kaupan myötä Enfo
Zender tuottaa jatkossa Pohjolan Voiman ulkoisen laskennan palvelut.
Sopimuksen mukaan 12 Pohjolan Voiman taloushallinnon palvelukeskuksen
henkilöä siirtyi Enfo Zenderin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.
Talousprosessipalveluissa erityisesti prosessikonsultaation kysyntä on ollut
hyvää ja monia taloushallinnon kartoitusprojekteja on jo käynnistetty
raportointikauden aikana. Kysynnän odotetaan kasvavan edelleen.

Sähköisen laskupalvelujen osalta yritysten siirtyminen sähköiseen laskutukseen
on voimistunut kansallisen suoraveloituksen päättymisen myötä, minkä ansiosta
myös sähköisten laskujen volyymit ovat kasvaneet selvästi.

Liikevaihto

Enfo-konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 1,2 % 37,1 milj. euroon
(37,5). Konsernin liikevaihdon laskussa näkyy Talousprosessipalveluihin
kuuluvan automaattisen mittarinluennan (AMM) projektien päättyminen Suomessa.
Liikevaihdon laskua hidasti Tietotekniikkapalvelujen
ulkoistuspalveluliiketoiminnan hyvä kehitys Suomessa ja Ruotsissa.

Liikevaihdon kehitys raportointisegmenteittäin

-----------------------------------------------------
|milj. euroa 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013 |
|Tietotekniikkapalvelut 27,9 27,7 113,0 |
|Talousprosessipalvelut 9,6 10,1 38,9 |
-----------------------------------------------------
Tietotekniikkapalvelujen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 0,8 % 27,9
milj. euroon (27,7). Liikevaihdon kasvun taustalla on Ulkoistuspalvelujen
kysynnän vahvistuminen sekä Suomessa että Ruotsissa. Kasvua hidasti
infrastuktuurikonsultoinnin kysynnän vaisu eteneminen Ruotsissa.

Talousprosessipalvelujen liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 9,6 milj. euroon
(10,1). Lasku oli 5,3 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti automaattisen
mittarienluennan (AMM) projektien päättyminen. Liikevaihdon laskua hidasti
sähköisen laskutuksen kysynnän vahvistuminen sekä volyymien kasvu.

Kannattavuus

Enfo-konsernin kannattavuus parani tammi-maaliskuussa liikevoiton ollessa 3,3
milj. euroa ja 8,9 % liikevaihdosta (2,9 ja 7,6 %). Kannattavuuden kasvussa
näkyy Ulkoistuspalvelujen vahva eteneminen Suomessa ja Ruotsissa.
Kannattavuutta vahvisti myös Talousprosessipalveluissa sähköisten palvelujen
kasvanut kysyntä.

Konsernin voitto ennen veroja oli tammi-maaliskuussa 3,0 milj. euroa ja 8,0 %
liikevaihdosta (2,8 ja 7,5 %). Konsernin nettorahoituskulut olivat
tammi-maaliskuussa -0,3 milj. euroa (0,0). Tammi-maaliskuun tulos oli 2,4
milj. euroa ja 6,4% liikevaihdosta (2,1 ja 5,7 %). Osakekohtainen tulos
tammi-maaliskuussa oli 3,24 euroa (2,89).

Liikevoiton kehitys raportointisegmenteittäin

-----------------------------------------------------
|milj. euroa 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013 |
|Tietotekniikkapalvelut 2,1 1,8 7,0 |
|Talousprosessipalvelut 1,2 1,1 4,3 |
-----------------------------------------------------
Tietotekniikkapalvelujen liikevoiton kasvuun vaikutti ulkoistusliiketoiminnan
hyvä eteneminen markkinoilla erityisesti Suomessa. Liikevoiton kasvussa
näkyy myös infrastruktuurikonsultoinnin tehostamistoimien onnistuminen
Ruotsissa.

Talousprosessipalvelujen liikevoitto vahvistui hieman viime vuoden tasosta.
Liikevoittoon vaikuttivat sähköisten palvelujen volyymien kasvu sekä
asiakkaiden sopimuslaajennukset.

Rahoitus ja investoinnit

Enfon nettoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 1,4 milj. euroa (0,6).
Investoinnit koostuivat pääosin rahoitusleasing-sopimuksella hankituista
datakeskuslaitteista sekä Talousprosessipalvelut-liiketoiminnan
kehityskuluista.

Yhtiön omavaraisuusaste on katsauskauden lopussa 45,4 % (44,0). Korolliset
nettovelat olivat maaliskuun lopussa 26,6 milj. euroa (29,4) ja
nettovelkaantumisaste oli 52,5 % (58,7).

Henkilöstö

Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 754 henkilöä
(792). Maaliskuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 752 henkilöä
(788).

Enfon Tietotekniikkapalvelujen palveluksessa oli tammi-maaliskuussa
keskimäärin 634 henkilöä (689) ja Talousprosessipalvelujen palveluksessa oli
keskimäärin 95 henkilöä (80). Enfon henkilöstöstä työskenteli katsauskaudella
Suomessa keskimäärin 359 (346) ja Ruotsissa 395 (446).

Enfo Oyj valittiin 14.2.2014 Suomen parhaimpien työpaikkojen joukkoon Great
Place to Work Institute Finlandin järjestämässä Suomen Parhaat Työpaikat
-tutkimuksessa. Enfo oli tänä vuonna listan sijalle 15. yleisessä sarjassa.
Ruotsissa tulokset julkistettiin 28.3.2014 ja Enfo oli neljäs Great Place to
Work -listan suurten yritysten sarjassa.

Hallitus ja johto

Enfo Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Webstor Oy:n toimitusjohtaja
Tapio Hakakari. Muut hallituksen jäsenet ovat Lujatalo Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Hannu Isotalo, Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtaja Ossi
Saksman 19.3.2014 saakka, Korona Invest Oy:n sijoitusjohtaja Mammu Kaario,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen pääomasijoitusten senior
salkunhoitaja Timo Kärkkäinen sekä Cargotec Oyj:n tietohallintojohtaja Soili
Mäkinen. Uutena hallituksen jäsenenä 19.3.2014 aloitti Osuuskunta KPY:n
toimitusjohtaja Lauri Kerman.

Varsinainen yhtiökokous 2014

Enfo Oyj:n 19.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella 5,40 euroa ulkona olevaa osaketta kohden, eli
arviolta yhteensä 3.185.038,80 euroa. Osinko maksetaan sille
osakkeenomistajalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä
24.3.2014 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingonmaksupäivä on 30.5.2014.

Enfo Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti nykyiset hallituksen jäsenet Tapio Hakakari, Hannu Isotalo, Mammu
Kaario, Timo Kärkkäinen ja Soili Mäkinen. Uudeksi jäseneksi Enfo Oyj:n
hallitukseen valittiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Lauri Kerman.
Lauri Kerman toimii tällä hetkellä toimitusjohtajana Osuuskunta KPY:ssä, joka
on Enfo Oyj:n emoyhtiö. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Tapio Hakakarin
ja varapuheenjohtajaksi Hannu Isotalon.

Yhtiökokous valtuutti Enfo Oyj:n hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta maksullisella osakeannilla. Valtuutus koskee enintään 113.500
osakkeen antamista. Osakkeita voidaan antaa yritys- tai liiketoimintakaupassa
tarvittavien varojen hankkimiseksi yhtiölle. Hallitus päättää
merkintähinnasta ja osakeannin muista ehdoista.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien tai yhtiön
ha...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.