Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

Eniro: Eniro har träffat principöverenskommelse med PRI

Eniro AB (publ) har träffat en principöverenskommelse med
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt ("PRI") som
förutsätter att rekapitaliseringsplanen genomförs. De aktieägare och
obligationsinnehavare som meddelat att de stödjer
rekapitaliseringsplanen förutsatt att en godtagbar överenskommelse
träffas med PRI har förklarat att de är nöjda med överenskommelsen.

Eniro har träffat en principöverenskommelse med PRI som innebär att
PRI inte kommer att begära förtida inlösen av pensionsskuld utöver
vad som framgår nedan före utgången av september 2022.
Överenskommelsen innebär därutöver att PRI avstår från krav om
ytterligare pantsättning av bankkontomedel eller annan säkerhet
utöver vad som framgår nedan under samma tidsperiod. PRI medger
vidare att redan pantsatta bankkontomedel om 182 Mkr frisläpps för
att snarast efter genomförandet av rekapitaliseringsplanen användas
som betalning till Alecta i samband med inlösen av pensionsskuld.
Medgivandet innebär att pantsatta medel ska användas som betalning
till Alecta för att täcka mellanskillnaden som uppstår vid den
pågående inlösen av pensionsskuld i Eniro 118 118 AB efter
gottgörelse från pensionsstiftelse för Eniro 118 118 AB. Återstående
pantsatta medel ska därefter användas för betalning till Alecta vid
inlösen av del av pensionsskulden i Eniro Sverige AB. PRI frisläpper
sina befintliga panter i aktier i Eniro Treasury AB samt i fordringar
som Eniro AB (publ) har på andra koncernbolag. I utbyte erhåller PRI
ny säkerhet i form av företagsinteckningar i rörelsedrivande
dotterbolag till ett belopp om 25 Mkr samt en utfästelse från Eniro
att inte, utan PRIs föregående skriftliga godkännande, betala
utdelning till aktieägarna i moderbolaget före utgången av september
2022. PRI förbehåller sig, liksom tidigare, rätten enligt
försäkringsvillkoren att säga upp försäkringarna i de fall
verksamheten avvecklas eller då värdet av ställda panter enligt PRIs
bedömning väsentligt minskar, eller att Eniro AB (publ) eller annat
bolag inom koncernen ställer in betalningarna eller begär sig i
konkurs.

Överenskommelsen förutsätter att rekapitaliseringsplanen genomförs.
Rekapitaliseringsplanen är närmare beskriven i Eniros pressmeddelande
den 29 januari 2020. Genomförande av rekapitaliseringsplanen
förutsätter att följande villkor uppfylls:

1. Beslut av obligationsinnehavare som företräder minst 2/3 av
obligationslånet som röstar att genomföra utbyte till Preferensaktier
serie A.

2. Att innehavare av konvertibler motsvarande minst 90% av utestående
konvertibelskuld accepterar att byta konvertibler mot Preferensaktier
serie A.

3. Beslut vid extra bolagsstämma om ändring av bolagsordningen och
bemyndigande för styrelsen att emittera Preferensaktier serie A.

Beslut från obligationsinnehavaromröstning och extra bolagsstämma
väntas offentliggöras den 2 mars 2020 och besked om erforderlig
acceptans från konvertibelinnehavare uppnåtts väntas offentliggöras
omkring den 17 mars 2020. Aktuell tidplan för rekapitaliseringen
framgår av Eniros pressmeddelande den 10 februari 2020.

De aktieägare och obligationsinnehavare som representerar cirka 25% av
samtliga röster i bolaget respektive cirka 30% av obligationslånet,
och som tidigare har meddelat att de stödjer rekapitaliseringsplanen
förutsatt att en godtagbar överenskommelse träffas med PRI, har
förklarat att de är nöjda med överenskommelsen.

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553
310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00,
anne.langbraaten@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 februari 2020 kl. 13.00 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med
digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar,
filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner
att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro
Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge,
Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no,
krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala
tjänster cirka 4,8 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på
Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at
www.enirogroup.com/en/press-releases.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eniro/r/eniro-har-traffat-principoverenskomme...
https://mb.cision.com/Main/908/3047611/1202259.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.