Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Eniro: Eniros årsstämma 2014

Vid dagens stämma i Eniro AB beslutades följande:

Stämman fastställde resultaträkningen, balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013.

Stämman beslutade om utdelning på preferensaktier uppgående till 48
kronor per preferensaktie att betalas med 12 kronor kvartalsvis
intill slutet av nästa årsstämma samt beslutade att ingen utdelning
lämnas på stamaktier. Som avstämningsdagar för utdelningen
fastställdes den 30 april, den 31 juli och den 31 oktober 2014 samt
den 31 januari 2015. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska
avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av
utdelningen ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2013.

Det beslutades att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2015
ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Till
styrelseledamöter valdes Cecilia Daun Wennborg, Ketil Eriksen, Leif
Aa. Fredsted, Stina Honkamaa Bergfors, Lars-Johan Jarnheimer och
Staffan Persson. Till styrelseordförande valdes Lars-Johan
Jarnheimer.

Arvoden fastställdes till styrelseledamöterna enligt följande:
styrelseordföranden ska erhålla ett oförändrat arvode om 1 100 000
kronor och var och en av övriga stämmovalda styrelseledamöter ska
erhålla ett oförändrat arvode om 420 000 kronor. Ersättning till
ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska oförändrat utgå med 150
000 kronor och ersättning till de fyra övriga ledamöterna i
styrelsens utskott ska oförändrat utgå med

75 000 kronor per ledamot.
Det beslutades att antalet revisorer för tiden till slutet av
årsstämman 2015 ska vara en revisor utan revisorssuppleant och till
revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB. Stämman beslutade att
arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att inrätta en valberedning i enlighet med vad
valberedningen föreslagit.

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Stämman beslutade om antagande av ett långsiktigt aktierelaterat
incitamentsprogram (LTIP 2014) för cirka 30 ledande befattningshavare
och andra nyckelpersoner i koncernen i enlighet med styrelsens
förslag som tidigare publicerats.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277,
email: cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande
klockan 16:40 den 24 april 2014.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar
lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet
och multiscreenbeteende, där vi ligger i framkant med moderna
tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta
lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en
multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil,
surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande
delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg
till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har
cirka 2 816 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år
2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat
före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros
annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i
Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök Lokalt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eniro/r/eniros-arsstamma-2014,c9574053
http://mb.cision.com/Main/908/9574053/236841.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.