Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Eniro: Eniros delårsrapport januari - mars 2019

Eniro publicerar delårsrapport för första kvartalet 2019. Rapporten
finns att ladda ned på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

FÖRSTA KVARTALET: januari - mars 2019

· Totala rörelseintäkter uppgick till 275 MSEK (354), en minskning
med 22 procent. Exklusive Eniro Polska, som avyttrades oktober 2018,
var minskningen 10 procent.

· EBITDA uppgick till 24 MSEK (48). EBITDA-marginalen uppgick till
8,7 procent (13,6). Justerat EBITDA uppgick till 24 MSEK (49).

· Periodens resultat uppgick till -38 MSEK (3).
· Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,59 SEK (0,03)
före och efter utspädning.

· Eniro tillämpar från och med januari 2019 de nya
redovisningsreglerna IFRS 16 - Leasingavtal med begränsad
omräkningsmetod. Standarden kräver ingen omräkning av jämförelsetal.
Anskaffningsvärdet för nyttjanderätterna uppgår till 136 MSEK,
avskrivningar uppgick för kvartalet till -12 MSEK och
räntekostnaderna till -2 MSEK. Se även Not 1 Redovisningsprinciper.

· Samtliga kunder är nu migrerade till Eniros nya
abonnemangsbaserade affärsmodell.

· Eniros produktportfölj har kompletterats med Facebookannonsering.
· Anne Langbraaten, är från och med den 23 mars 2019, ny CFO på
Eniro.

Händelser efter periodens utgång

· Förhandlingar om avyttring av Proff-bolagen med verksamhet i
Sverige, Norge och Danmark pågår.

Jan Jan Apr-mar Jan-dec
-mar -mar

MSEK 2019 2018 2018/19 2018
Rörelseintäkter 275 354 1 314 1 393
EBITDA 24 48 182 206
Justerad EBITDA 24 49 184 209
Rörelseresultat - 20 9 - 542 - 513
Periodens resultat - 38 3 - 627 - 588
Kassaflöde från den löpande 9 - 11 45
verksamheten 65
Räntebärande nettolåneskuld exklusive - 966 - 818 - 966 - 822
konvertibellån och
pensionsförpliktelser

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Örjan Frid, CEO, tel: 08-553 310 00

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 maj 2019 klockan 08.30 CET.

Eniro är ett Digitalt marknadsförings- och Online sökföretag för
personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa
användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar
till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom
internet- och mobiltjänster, samt nummerupplysnings- och
sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 6
miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och
verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget är noterat
på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer
om Eniro på enirogroup.com.

This press release is available in English at
www.enirogroup.com/en/press-releases.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eniro/r/eniros-delarsrapport-januari---mars-2...
https://mb.cision.com/Main/908/2807554/1040415.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.