Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

Eniro: Första kvartalet: januari-mars 2014

94% intäktsökning för Mobilt sök. Andelen multiscreenintäkter av
totala annonsintäkter ökar till 90% (82). Justerad EBITDA i linje med
helårsprognosen.

· Intäkterna från Mobilt sök ökade organiskt med 94% (100).
· Totala multiscreenintäkter (Desktop sök, Mobilt sök,
Kampanjprodukter) ökade organiskt med 3% (4).

· I Q1 gjordes 44% av de totala produkt- och företagssöken i den
mobila kanalen.

· Organiskt minskade intäkterna med 7% (-7). Totala rörelseintäkter
uppgick till 792 MSEK (886), vilket motsvarar en minskning med -11%.

· EBITDA uppgick till 227 MSEK (170) och inkluderade reavinster från
avyttringar uppgående till 62 MSEK. Justerad EBITDA uppgick till 169
MSEK (183) och belastades med en negativ effekt av syntetiska aktier
uppgående till cirka 9 MSEK. Marginalen var 21,3% (20,7).
Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 4 MSEK (13).

· Periodens resultat uppgick till 71 MSEK (89).
· Periodens resultat per stamaktie uppgick till 0,59 SEK (0,75).
· Operativt kassaflöde uppgick till -53 MSEK (88). Kassaflödet
minskade till följd av förskjuten kundbearbetning i kvartalet jämfört
med motsvarande period föregående år, samt från utbetalning av
omstruktureringar, som kostnadsfördes i fjärde kvartalet 2013.

Händelser i första kvartalet

· Eniro har koncentrerat verksamheten mot digitalt lokalt sök och
avyttrat InTouch och Scandinavia Online AS i Norge. Reavinsten i
första kvartalet uppgår till cirka 62 MSEK.

· Eniro har lanserat en ny, väsentligt förbättrad söktjänst som
innefattar ett antal nya funktionaliteter och säljbara produkter.

· Eniro har inlett ett franchisesamarbete i Förenade Arabemiraten
med Etisalat, världens 13:e största telekomoperatör. Genom avtalet
breddar Eniro sin intäktsbas och tar steget mot att erbjuda externa
företag verksamma i andra geografiska marknader möjligheten att
licensera Eniros plattform för lokalt sök.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, VD och Koncernchef, Tel +46 8 553 310 01
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277,
email: cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande
klockan 08:00 den 24 april 2014.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar
lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet
och multiscreenbeteende, där vi ligger i framkant med moderna
tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta
lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en
multiscreenlösning - våra användare söker information i sin mobil,
surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande
delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg
till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har
cirka 2 816 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år
2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat
före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros
annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i
Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök Lokalt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eniro/r/forsta-kvartalet--januari-mars-2014,c9...
http://mb.cision.com/Main/908/9573286/236257.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.