Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-15

Enkätundersökning: Kontospararna vill inte ha risker men deras medel är ändå i fara 

Många finländare tänker att de sparar med liten risk när de låter sina
medel ligga på konton, även om det inte nödvändigtvis är så. Samtidigt
diversifierar riskvilliga placerare sina medel bäst. Detta framkommer i en
färsk undersökning som Aktia låtit göra där man utredde finländarnas
sparande och placering. 

Kontodepositioner är det vanligaste sättet att spara: Över hälften av
finländarna har besparingar som kontodepositioner och nästan 30 procent av
finländarna har besparingar endast som kontodepositioner.

I bakgrunden av depositionernas popularitet är ofta undvikande av risker.
Enligt undersökningen vill mer än hälften av finländarna ta mycket lite
risker inom sparande och placering. Bland dem vars besparingar består
nästan helt och hållet av endast kontodepositioner uppskattar tre av fyra
att de tar mycket lite risker. Sparande endast på ett depositionskonto kan
trots känslan av riskfrihet utsätta besparingarna för fara.  

?På ett vanligt depositionskonto växer inte besparingarnas värde, alltså
tär inflationen på besparingarna hela tiden. Kontospararna vill inte ta
risker, men samtidigt identifierar de inte den risk som inflationen medför.
En diversifiering av besparingarna i olika sparobjekt skulle vanligtvis
från ett risk-avkastningsperspektiv vara förnuftigare?, säger Oscar
Taimitarha, regiondirektör för Aktia i Helsingfors och Vanda. 

Riskvilliga har en bättre trygghet

De som sparar också i andra objekt än på depositionskonton har det bästa
läget med tanke på riskerna.   

?Det verkar som om de som är redo att ta mest risker diversifierar ändå
sina placeringar skickligare än andra, vilket minskar risken. Dessutom är
diversifierarnas tidsperspektiv för placeringarna oftast mycket lång
jämfört med andra?, säger Taimitarha. 

Förutom undvikandet av risker finns det skillnader i finländarnas spar- och
placeringsvanor också inom olika åldersgrupper. Undersökningen visade att
finländare under 25 år har de kortaste spartiderna, 25?45-åringar sparar
mest med ett långt sparperspektiv medan de som fyllt 65 år sparar med ett
kort perspektiv. 

?Olika sparvanor är lämpliga för olika livssituationer. Det viktigaste är
att det valda sparsättet och tidsperspektivet stöder det egna sparmålet,
vare sig det handlar om en bostad, semesterresa eller förtida pension.
Finländarna är vanligtvis kortsiktiga sparare, även om det för många skulle
vara nyttigt att fundera över sparande också på en längre sikt och med
olika avkastningsförväntningar?, tipsar Taimitarha. 

På enkäten som Aktia låtit göra i februari 2019 svarade 1 199 18?75-åriga
finländare. I beräkningen av resultaten korrigerades data för att motsvara
finländare enligt ålder, kön, boningsort och inkomster. Undersökningen
genomfördes av Prior Konsultointi Oy. 

Mera information:  
Oscar Taimitarha, Aktia, regiondirektör för Helsingfors och Vanda, tfn +358
10 247 6733, oscar.taimitarha@aktia.fi

 
  
Aktia erbjuder ett rikt urval av lösningar inom bankverksamhet,
kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet
koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet.
Aktias ca 370 000 kunder betjänas på kontoren, webben, i mobila
användargränssnitt samt per telefon. Aktias aktie noteras på Nasdaq
Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.