Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

ENLABS: Tilldelas böter från brittiska spelkommissionen

United Kingdom Gambling Comission (UKGC) har beslutat om böter till
Enlabs efter genomförd revision avseende interna kontroller i
koncernbolaget BestBet Ltd under 2017. UKGC har beslutat om ett
bötesbelopp på 230 972 GBP.

I november 2016 förvärvade Enlabs bolaget BestBet Ltd, som i sin
verksamhet hade spellicens i Storbritannien. Under 2017 utförde UKGC
en revision av interna kontroller i BestBet Ltd. Revisionen pekade på
organisatoriska brister i hanteringen av de regler som gäller för
licenshavare i Storbritannien. Enlabs agerade genom att omgående
stänga verksamheten i Storbritannien efter att bristerna blivit
kända. Ingen verksamhet har sedan dess bedrivits under den brittiska
licensen och således har inga intäkter från Storbritannien
rapporterats sedan mars 2018. Nedstängningen hade ingen väsentlig
påverkan på Enlabs, eftersom omsättningen från Storbritannien var
mycket ringa.

Efter en samlad bedömning baserad på komplexitet, kostnader och risker
förenade med att bibehålla en licens i Storbritannien, relaterat till
bedömd möjlig framtida affärsvolym baserad på densamma, har Enlabs
funnit det inte affärsmässigt försvarbart att vara fortsatt
licensierad i Storbritannien, och därför beslutat återkalla
spellicensen.

"Vi har inte drivit verksamhet i Storbritannien sedan den 3 mars 2018.
Vi såg ingen affärsmässig påverkan när vi stängde ned, och ser inte
en kommersiell potential i att återuppta verksamheten. Beslutet är
dessutom kostnadsbesparande. Förvärvet av BestBet Ltd gav oss viktiga
tillgångar i form av varumärken som BestPoker, BestBet och
BestCasino, varav de två sistnämnda sedan början av innevarande år
drivs som affiliatesidor inom vårt affärsområde Media. Sammantaget
var det ett bra och viktigt förvärv vi gjorde", säger Robert
Andersson, VD- och koncernchef i Enlabs.

Enlabs har i bokslutet för 2018 inte bedömt det som troligt att UKGC
skulle besluta om böter och någon avsättning har därför inte
redovisats. Någon tillförlitlig uppskattning av beloppet har heller
inte kunnat utföras. Bötesbeloppet på 230 972 GBP kommer därför att
påverka resultatet för 2019 års andra kvartal negativt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Braathen

Styrelseordförande

niklas.braathen@enlabs.se / +46 70-525 27 77

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar
underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Brands, Media
och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius,
Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar
nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen
sysselsätter omkring 190 anställda. ENLABS AB är noterat på Nasdaq
First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46
(0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 09:20 CET.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/E220E54FAB56FA58E0...
https://mb.cision.com/Main/933/2802727/1036653.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.