Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Enorama Pharma: DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2017

· Enorama Pharma har under perioden erhållit godkännande från
indiska myndigheter att genomföra två planerade bioekvivalensstudier
av vårt nikotintuggummi. Det gäller varianterna med mint- respektive
fruktsmak. Båda studierna är under genomförande och vi inväntar
bioanalytiska resultat. Stabilitetsdata genereras löpande, och
registreringsansökan planeras skickas in under det första kvartalet
2018.

· Enorama Pharma har under våren lämnat in en patentansökan till
Patent- och registreringsverket i Sverige (PRV) avseende
formuleringen av bolagets nikotinprodukt. Patentet kommer att skydda
produkten och teknologin, men kommer också vara ett viktigt
försäljningsargument i förhållande till våra nuvarande och kommande
kunder.

· Enorama Pharma fick i augusti två ansökningar om
varumärkesregistrering godkända i EU. Det ena varumärket är CHEWMED -
namnet på vår plattform för medicinska tuggummin som kan användas
till flera olika läkemedelssubstanser. Det andra varumärket är
NICOBRIGHT - namnet på vårt nikotintuggummi. Enorama Pharma har
därefter sänt in ansökningar om varumärkesregistrering för de två
varumärkena i Kanada och USA.

· Enorama Pharma har under perioden deltagit i flera mycket
interessanta konferenser. I slutet av mars deltog bolaget på
Bio-Europe Spring-partnerkonferensen i Barcelona och i slutet av maj
på den internationella partnerkonferensen EuroPLX i Wien. Generellt
var intresset för Enorama Pharma stort, både för nikotinprodukten och
vår CHEWMED-plattform. Enorama Pharma har också deltagit på Expopharm
i Düsseldorf och på CPHI i Frankfurt där vi haft en lång rad möten
med potentiella kunder och leverantörer.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Enorama Pharma har i oktober ingått ett samarbetsavtal med det
globala läkemedelsföretaget Dr. Reddy ?s Laboratories om utveckling
och försäljning av nikotintuggummi i Nordamerika. Dr Reddy ?s
Laboratories är baserati Hyderabad, Indien. Bolaget är listat på
börserna i New York och Bombay. Avtalet är ett viktigt steg för
Enorama Pharma mot den nordamerikanska marknaden. Utvecklingsarbetet
inleds omedelbart och betalningar erhålls successivt efter
uppfyllande av ett antal avtalade milstolpar.

· Enorama Pharma har ersatt ett befintligt bryggfinansieringslån om
7 MSEK med ett nytt lån om samma belopp. Det nya finansieringsavtalet
har ingåtts med långivare i Singapore och har bättre villkor än det
tidigare avtalet.

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -5 475 (-5 809) KSEK
· Resultat före skatt uppgick till -5 610 (-5 924) KSEK
· Resultat per aktie* uppgick till -1,24 (-1,31) SEK
· Soliditeten uppgick per den 30 september till 23,4%

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -2 118 (-1 048) KSEK
· Resultat före skatt uppgick till -2 161 (-1 116) KSEK
· Resultat per aktie* uppgick till -0,48 (-0,25) SEK

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 4 534 955
aktier. Resultat per aktie per 2016-12-31 var -1,73 SEK. Antalet
aktier per 2017-09-30 uppgick till 4 534 955 (4 534 955 samma period
föregående). Det genomsnittliga antalet aktier under perioden uppgick
till 4 534 955 (4 534 955).

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)
Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3
SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är
bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Om Enorama Pharma
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på
konsumentvänliga medicinska tuggummin som erbjuds som Private Label,
det vill säga att återförsäljare marknadsför och säljer produkten
under sitt eget varumärke. Bolaget använder en unik
produktionsmetodik som kallas Compressed Gum. Allt utvecklings- och
produktionsarbete är outsourcat, vilket ger en kostnadseffektiv
affärsmodell. Bolagets första produkt - ett nikotintuggummi för
rökavvänjning - förväntas lanseras i 2019. Enorama Pharma är noterat
på Nasdaq First North sedan 10 juni 2016. Partner Fondkommission AB
är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 november 2017 kl. 07.45 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enorama-pharma/r/delarsrapport---enorama-pharm...
http://mb.cision.com/Main/14222/2391820/751964.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.