Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Enorama Pharma: DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2019

· Den 9 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget arbetar med att
prototyputveckla ett cannabistuggummi innehållande CBD som i första
hand förväntas registreras som "Novel Food" i EU. Ett "Letter of
Intent" tecknades med det grekiska bolaget PromoPharma S.A. som
önskar att sälja produkten i sin region.

· Den 18 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget mottagit den
tertiära utredningen på sin registreringsansökan hos Läkemedelsverket
för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter - 2 mg respektive
4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak.

· Den 19 juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget skickat in
föreslagna kompletteringar på sin registreringsansökan till
Läkemedelsverket.

· Den 2 augusti mottog Enorama Pharma beskedet att
registreringsansökningarna för vart och ett av Bolagets fyra
nikotinprodukter - 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och
fruktmintsmak - godkänns av svenska Läkemedelsverket. Det är
Bolagets första medicinska produkt som når ett godkännande.

· Den 13 augusti meddelade Enorama Pharma att Bolagets styrelse med
stöd av bemyndigandet från årsstämman fattat beslut om en riktad
emission av 232 919 aktier till en grupp investerare. Genom
emissionen tillfördes Bolaget ca 15 miljoner SEK innan
emissionskostnader. Aktiekapitalet ökade med 36 393,59 SEK till 864
293,90 SEK.

· Den 14 augusti meddelade Enorama Pharma att Bolaget erhållit
patentgodkännande från svenska Patent- och Registreringsverket för
nikotintuggummits formulering. Patentet kungjordes i Svensk
Patenttidning den 13 augusti 2019. Samma patentansökan behandlas för
närvarande även internationellt.

· Den 13 september meddelade Enorama Pharma att Bolaget fått besked
att Läkemedelsverket accepterar begäran om att Sverige ska agera
referensland i kommande Mutual Recognition Procedure (MRP).

· Den 18 september meddelade Enorama Pharma att Bolaget sänt in till
Läkemedelsverket vilka länder som ska ingå i Bolagets första
MRP-ansökan för godkännande på fler relevanta marknader inom EU.
Utöver den registreringsansökan som avtalspartnern MAE Holding står
för i Holland skickar Bolaget in ansökningar i Frankrike, Tyskland,
England, Spanien, Polen, Danmark och Grekland.

· Den 19 september meddelade Enorama Pharma att Bolaget lämnat in en
ansökan till Patent- och Registreringsverket i Sverige, om patent
rörande ett nikotinpulver avsett för upptag i munhålan. Patentet
kommer att vara till stor nytta för Bolagets kommande produktportfölj
och är en viktig del i den långsiktiga produktstrategin där
nikotindistribution i munhålan står i fokus. Formuleringen är
framtagen i Bolagets utvecklingslaboratorium i Malmö.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Den 22 oktober meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingått ett
Term Sheet-avtal med betapharm Arzneimittel GmbH avseende försäljning
av Bolagets nikotintuggummi i Tyskland. Term Sheet-avtalet är
ömsesidigt exklusivt för Tyskland och innehåller bestämmelser om
minimiåtaganden avseende ordervolym. Bolaget och betapharm ska enas
om ett mer omfattande leverans- och licensavtal. Avtalet har en
initial löptid om fem år.

· Den 31 oktober meddelade Enorama Pharma att Bolaget lämnat in en
ansökan till Patent- och Registreringsverket i Sverige, om patent
rörande en fyllningsprocess för nikotinpulver avsett för upptag i
munhålan. Patentansökan är ett resultat av Enorama Pharmas interna
produktutveckling och kartläggningar som gjorts på nikotinkategorins
befintliga produktutbud och dess tillverkningsprocesser.

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 6 946 (4 145) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -15 823 (-9 433) KSEK
· Resultat före skatt uppgick till -16 404 (-9 555) KSEK
· Resultat per aktie* uppgick till -2,97 (-1,98)
· Soliditeten uppgick per den 30 september till 42,8% (9,3%)

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 2 348 (833) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -7 499 (-3 346) KSEK
· Resultat före skatt uppgick till -7 701 (-3 383) KSEK
· Resultat per aktie* uppgick till -1,39 (-0,70)

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 531 481
aktier.

Ladda ner och läs delårsrapporten i sin helhet på
www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av
konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och
sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade
läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill
säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt
eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för
offentliggörande den 13 november 2019 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enorama-pharma/r/delarsrapport---enorama-phar...
https://mb.cision.com/Main/14222/2954266/1140470.pdf
https://mb.cision.com/Public/14222/2954266/8b96090e636f4558.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.