Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-13

Enorama Pharma: Enorama Pharma genomför nyemission om 23 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada,
Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Enorama Pharma AB (publ) genomför en emission av aktier och har ansökt
om upptagande till handel med bolagets aktier på Nasdaq First North.
Nyemissionen genomförs i syfte att finansiera Bolagets
produktutveckling samt marknadsförberedande aktiviteter inför
kommande marknadslansering.

Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och
professionella investerare. Anmälningsperioden löper från 13 till 29
april. Beräknad första handelsdag är den 16 maj 2016.

Kort om Enorama Pharma
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på
konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade
läkemedelssubstanser. Affärsidén är att utveckla och sälja tuggummin
och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att
återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget
varumärke.

- Bolaget står inför ett spännande skede och noteringen på First North
hjälper oss att öka kännedomen om Enorama Pharma. Emissionskapitalet
skapar utökade möjligheter för vår produktutveckling samt
marknadsförberedande aktiviteter, säger Enoramas vd, Mats Rönngard

Bolaget använder sig av en modern produktionsmetodik, Compressed Gum,
som ger en mycket kostnadseffektiv produktion och en produkt med
bättre upplevelse för konsumenten. Enoramas första produkt är ett
unikt och nytt nikotintuggummi i olika smaker som ska erbjudas
globalt. Avtal om tillverkning är på plats och partnerskap har
ingåtts om försäljning i Europa med ett ledande läkemedelsbolag med
stark närvaro hos apotekskedjorna.

Enorama Pharma outsourcar all utvecklings -och produktionsarbete och
kommer inte att bygga upp eller äga egna anläggningar, det ger en
kostnadseffektiv affärsmodell. Bolagets långsiktiga tillväxtstrategi
är att utöka antalet applikationsområden för sina medicinska
tuggummin. Flertalet kriterier gör tuggummi till ett bra alternativ
för läkemedelsdistribuering (s.k. Drug Delivery) och andra
potentiella applikationsområden är smärtlindring, allergi, hosta och
förkylning.

- Nikotintuggummi är inget nytt begrepp. I synnerhet inte i Sverige
där hela begreppet uppfanns en gång. Idag är det en global
mångmiljardmarknad som domineras helt av ett fåtal aktörer. Det kan
man se som ett problem. Vi har valt att se det som en möjlighet,
säger Mats Rönngard.

Erbjudande i sammandrag
Teckningstid: 13 - 29 april 2016
Teckningspost: 6 500 SEK, motsvarande 500 aktier
Teckningskurs: 13 SEK per aktie
Emissionsvolym: 23 099 999 SEK, motsvarande 1 776 923 aktier
Pre-money värdering: 47 840 000 SEK
Preliminär noteringsdag: 16 maj 2016

Vid full teckning kommer aktiekapitalet öka från 575 000 SEK till 852
644 SEK och antalet aktier kommer att öka från 3 680 000 aktier till
5 456 923 aktier.

I samband med att emissionen inleds öppnas en emissionssida med
information om Bolaget och dess verksamhet samt praktisk information
om hur man går tillväga för att delta i emissionen. Adressen till
denna emissionssida är www.investerarbrevet.se/enorama. Fullständigt
memorandum, anmälningsblankett och teaser finns även tillgängligt via
Enorama Pharmas hemsida, www.enorama.se och Partner Fondkommissions
hemsida, www.partnerfk.se.

Investerarträffar
Enorama Pharma medverkar på BioStock Live Roadshow under april. Mer
information gällande investerarträffar finns på
www.investerarbrevet.se/biostocklive

20 april - Stockholm, Jacobsbergsgatan 13, våning 6 (Nyhetsbyrån
direkt)

25 april - Stockholm, Karl XII:s torg (Operaterassen)
26 april - Göteborg, Kungportsavenyn 36-38 (Hotel Park Avenue)
28 april - Lund, Knut Den Stores Torg 2 (Hotel Lundia)
Rådgivare och konsulter
Partner Fondkommission AB agerar finansiella rådgivare i samband med
nyemissionen och kommer även vara Enorama Pharmas Certified Adviser
på Nasdaq First North. IR-konsulten Laika Consulting har i uppdrag
att sköta bolagets kommunikation gentemot aktiemarknaden.

Kontakt
Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD.
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3
211 34 Malmö
www.enorama.se

För frågor om erbjudandet och teckning av aktier:
Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg
Tel: 031-761 22 30
Fax: 031-711 11 20
E-post: emissioner@partnerfk.se
www.partnerfk.se

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Katarina Stenborg, Laika Consulting AB
Tel: 073-445 95 45
E-post: katarina.stenborg@laika.se
www.laika.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Enorama Pharma. Inbjudan till berörda personer att
teckna aktier i Enorama Pharma kommer endast att ske genom det
memorandum som Enorama Pharma offentliggör. Ingen åtgärd har
vidtagits, eller kommer att vidtas, av Enorama Pharma för att tillåta
ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada,
Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd
inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får
inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Enorama
Pharma och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i
detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 13 april 2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enorama-pharma/r/enorama-pharma-genomfor-nyemi...
http://mb.cision.com/Main/14222/9955201/500721.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.