Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-13

Enorama Pharma: Enorama Pharma genomför riktad nyemission om 15,0 MSEK

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) ("Enorama Pharma" eller
"Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat
att genomföra en riktad nyemission om ca 15,0 MSEK riktad till
strategiska investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att tillföra Bolaget ytterligare kapital för att
intensifiera försäljningsarbetet av Bolagets godkända nikotintuggummi
NRT, vidareutveckla affärsområdet för nikotinprodukter ej läkemedel
samt tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse.

Den riktade nyemissionen omfattar 232 919 aktier till en teckningskurs
om 64,4 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs ca 15,0
MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 1,0 MSEK.
Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar en
emissionsrabatt om 10 procent gentemot den volymvägda
genomsnittskursen under de senaste 30 handelsdagarna.

"Det är av stort strategiskt och taktiskt värde, att Bolaget genomför
denna riktade nyemission. Det visar på ett starkt bolag med bra
produkter och produktidéer på starkt växande marknader. Våra
produkter och produktidéer ligger rätt i tiden, och vi har ett bolag
med starka strategiska ägare. Med kapitaltillskottet och förväntade
intäkter under perioden kan vi öka vår marknadsbearbetning för vårt
godkända NRT nikotintuggummi. Därutöver så ger det oss större
möjlighet till vidareutveckling av affärsområdet nikotinprodukter ej
läkemedel, allt för en snabbare marknadslansering", säger VD Mats
Rönngard.

Efter registrering av den riktade nyemissionen kommer det totala
antalet utestående aktier öka från 5 298 562 aktier till 5 531 481
aktier. Aktiekapitalet ökar med 36 393,59 SEK, från 827 900,31 SEK
till 864 293,90 SEK. Den riktade nyemissionen medför en utspädning om
4,21 procent av antalet aktier och röster i Enorama Pharma.
Betalningen av de nyemitterade aktierna skall erläggas kontant senast
den 19 augusti 2019.

Följande tecknare deltar i den riktade nyemissionen:

+-----------------------------+---------------------+-----------------------------+
|Tecknare | Antal aktier (St.) |Totalt teckningsbelopp (SEK) |
+-----------------------------+---------------------+-----------------------------+
|Gerhard Dal | 46 000 | 2 962 400,00 |
+-----------------------------+---------------------+-----------------------------+
|Fårö Capital AB | 46 000 | 2 962 400,00 |
+-----------------------------+---------------------+-----------------------------+
|Strategic Wisdom Nordic AB | 25 600 | 1 648 640,00 |
+-----------------------------+---------------------+-----------------------------+
|Tommy Ure | 22 000 | 1 416 800,00 |
+-----------------------------+---------------------+-----------------------------+
|Johan Stein | 20 000 | 1 288 000,00 |
+-----------------------------+---------------------+-----------------------------+
|MW Asset Management | 15 527 | 999 938,80 |
+-----------------------------+---------------------+-----------------------------+
|Toni Reftman | 15 527 | 999 938,80 |
+-----------------------------+---------------------+-----------------------------+
|Lars-Uno Månsson | 7 700 | 495 880,00 |
+-----------------------------+---------------------+-----------------------------+
|Hans Berglund | 7 700 | 495 880,00 |
+-----------------------------+---------------------+-----------------------------+
|Jens Miöen | 7 700 | 495 880,00 |
+-----------------------------+---------------------+-----------------------------+
|John Andersson Moll | 7 700 | 495 880,00 |
+-----------------------------+---------------------+-----------------------------+
|Per Nilsson | 7 700 | 495 880,00 |
+-----------------------------+---------------------+-----------------------------+
|Entcap i Göteborg AB | 3 765 | 242 466,00 |
+-----------------------------+---------------------+-----------------------------+

KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av
konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och
sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade
läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill
säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt
eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD)försorg, för
offentliggörande den 13 augusti 2019 kl. 18:45 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enorama-pharma/r/enorama-pharma-genomfor-rikt...
https://mb.cision.com/Main/14222/2880500/1089598.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.