Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-21

Enrad: Företrädesemission inleds måndag den 24 september

På måndag den 24 september inleds företrädesemissionen i Enrad AB.
Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader
vid full teckning. Vid övertecknad företrädesemission har styrelsen
möjlighet att nyttja en överteckningsoption om ytterligare 1,7 MSEK.
Emissionen är även öppen för nya investerare.

Motiv till emissionen

Vid utgången av augusti 2018 hade Bolaget 5,5 MSEK i orderstock,
vilket är nästan lika mycket som hela föregående års omsättning. För
att klara den fortsatta expansionen har styrelsen beslutat om att
genomföra en nyemission. Medlen från emissionen ska framförallt
användas till:

1. Uppgradering och byte till ny programmeringsmiljö för att utöka
antalet funktioner samt förbättra användargränssnittet till styr och
regler av aggregaten. Vidare finns möjligheter till lägre
produktionskostnad per enhet genom mindre designförändringar och
komponentutbyten.

2. Utöka Bolagets säljresurs för att etablera direktförsäljning genom
återförsäljare/installatörer istället för försäljning genom grossist.

3. Exportsatsning mot övriga EU-länder för att öka omsättningen och
etableras på nya marknader.

4. Utveckling av produktionsprocessen för effektivare
tillverkning/montering och därmed lägre produktionskostnad och för
att möta ökad orderingång.

5. Täcka kapitalbindningen i material på grund av den ökande
orderingången. Genom att även kunna köpa in större kvantiteter av
komponenter som ingår i anläggningarna kan Bolaget erhålla bättre
inköpspriser.

6. Backoffice resurs för hantering av teknisk support och säljstöd på
grund av ökad efterfrågan.

Villkor för nyemissionen

·
Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på
varje aktie erhåller en teckningsrätt.

·
För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3)
teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

·
Emissionskursen är 3,40 SEK per aktie.

·
Nyemissionen omfattar högst 1 737 867 aktier.

·
Aktier i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de
som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.

·
Överteckningsoptionen omfattar högst 500 000 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

·
Teckningsperiod 24 september - 12 oktober 2018.

·
Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 13 september
2018.

·
Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 14 september
2018.

·
Avstämningsdag är 17 september april 2018.

·
Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 12 oktober
2018.

·
Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

·
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market
under perioden 24 september - 10 oktober 2018.

·
Handel med BTA kommer att ske från och med den 24 september 2018 till
dess att aktierna och teckningsoptionerna registrerats hos
Bolagsverket vilket beräknas ske i början av november 2018.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns
publicerade på Bolagets hemsida www.enrad.se, Spotlight Stock Markets
hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida
www.aktieinvest.se .

Under emissionsperioden kommer Enrad att presenteras på följande
event:

·
24 september Aktiespararnas Aktiedag, Svenska Mässan, Göteborg

·
26 september Aktiespararnas Aktiedag, Kockums Fritid, Malmö

Presentationen livesänds och kan följas på
www.aktiespararna.se/tv/live

Program och anmälan hittar du på: www.aktiespararna.se/evenemang

För ytterligare information
Andreas Bäckäng
VD, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och
energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på
applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla
och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar
och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.

www.enrad.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/enrad/r/foretradesemission-inleds-mandag-den-2...
http://mb.cision.com/Main/15937/2624961/913729.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.