Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-11

Ensam aktieägare på stämman i Builddata

Det var ett minimalt intresse för årsstämman i Builddata Group AB som företaget heter sedan september 2021 då det bytte namn från Zutec Holding AB. Trots att det finns minst tusen ägare var jag den ende som var fysiskt närvarande. Två fonder hade poströstat, men övriga fondförvaltare hade inte ens orkat göra det. Stämman hölls i en advokatfirmas lokaler på Strandvägen med en vacker utsikt över Nybroviken. Advokatfirman förefaller sköta Builddatas administration eftersom bolaget har sin adress c/o detta juristföretag.

Stämman leddes av en advokat och en kollega till honom valdes till justeringsman. Vd Gustave Geisendorf var närvarande, men hade glömt att omregistrera sina aktier och fanns därför inte med i röstlängden.

Förutom de vanliga beslutspunkterna vid årsstämmor hade vi att ta ställning till fyra(!) förslag att återköpa och dela ut teckningsoptioner till de anställda. Bolaget ser ut att strössla med teckningsoptioner varje år, men ändå har medarbetarna inte lyckats jobba ihop pengar så att det räcker till utdelning till hårt prövade aktieägare. De poströstande fonderna hade meddelat att de biträdde samtliga förslag från styrelsen varför det inte var så mycket att diskutera.

Styrelsen om sex personer omvaldes, men ingen ledamot iddes delta i årsstämman vilket är anmärkningsvärt. Inte heller revisor Johan Pharmanson hade lyckats masa sig iväg till stämman denna morgon. Med detta sagt är det kanske inte underligt att nästan samtliga aktieägare stannade hemma. Builddata borde kanske försöka öka intresset för bolaget så att aktiekursen kan få sig en skjuts uppåt?

Slutligen ville styrelsen ha ett bemyndigande från stämman att fatta beslut om nyemissioner av aktier, konvertibler och ännu fler teckningsoptioner upp till de maximala gränserna enligt bolagsordningen, men då tyckte den fysiskt närvarande aktieägaren att det gick för långt så han röstade nej på denna punkt.

Sammanfattningsvis var det en korrekt, men ganska tråkig stämma och det är ingen idé att nästa år gå dit för att beundra den vackra utsikten för då har advokatfirman flyttat till Sveavägen och där ser man ingen vacker sjö.

 

Bevakare och skribent: Leo Gillholm

Författare Bolagsbevakningen