Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-05

Enter Return var oförändrad i maj, ser framför sig positiv ränteavkastning under sommaren

Enter Return A var oförändrad i maj, vilket medför att fondens avkastning
sedan årsskiftet summerar till 0,1 procent. Fondens jämförelseindex har
under samma period ökat med 0,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondteamet skriver i en kommentar att marknadsräntorna föll under månaden.
Bostadsobligationsräntorna föll med cirka 10 punkter på 5-års löptid, men
var i stort sett oförändrade på kortare löptider. Statsobligationsräntorna
var marginellt ner på två år, femåriga föll med cirka 15 punkter medan
längre löptider föll med drygt 20 punkter.

"Inledningsvis under månaden fortsatte kreditspreadar att minska, om än i
lugn takt. I Europa har dock kreditspreadar gått isär under hela månaden. I
mitten av månaden började svenska kreditspreadar gå isär så smått, men det
kompenserades i fonden av de fastförräntade obligationer fonden innehar som
steg i värde när räntorna föll", skriver fondbolaget i månadsrapporten.

Situationen i Italien verkar nu åtminstone temporärt ha stabiliserats och
givet att kreditspreadarna nu är högre samt att emissionsvolymerna normalt
minskar under sommaren ser fondteamet det som sannolikt att
kreditspreadarna nu kommer att minska i långsam takt. Detta talar för
positiv avkastning under sommaren, bedömer fondbolaget.

Mest positivt bidrag till fondavkastningen inkom från obligationer utgivna
av MTG, SBAB, Sveaskog och ICA. Mest negativt bidrag kom istället från
Tryg, Telia, Danske Bank och Storebrand.

Fondens duration var 0,4 år och kreditdurationen 2,5 år via månadens
utgång. De största innehaven per utgången av månaden var Nibe, Bergvik och
Peab med portföljvikter om 5,6, 4,8 respektive 4,8 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se, 079 337 16 90
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att
erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från
bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av
innehållet.

Författare FWF

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.