Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-19

Envirologic: Bokslutskommuniké 2015

Väsentliga händelser under perioden:

· Nettoomsättning för perioden uppgår till, 12 493 kSEK (9 729 kSEK)
· Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgår till, 4 157 kSEK (3
407 kSEK)

· Resultat före skatt för perioden uppgick till 238 kSEK (-1 876
kSEK)

· Resultatet per aktie uppgick till 0,05 SEK
· Resultat före skatt för fjärde kvartalet uppgår till 224 kSEK
(-406 kSEK)

· Eget kapital 31 december 2015 uppgick till 4 690 kSEK, varav
Aktiekapital 657 kSEK

· Likvida medel inklusive beviljad checkkredit, 31 december 2015, 2
717 kSEK

· Ny styrelse vald
· Riktad nyemission genomförd som tillfört bolaget 1 MSEK efter
emissionskostnader.

· Patent- och mönsterskyddsansökningar inlämnade
· Ordrar från Japan till ett värde av 4,4 MSEK
· Avsiktsförklaring med Nakajima Seisakusho
Envirologic är ett miljövårdsföretag, som har utvecklat ett
robotsystem för rengöring av hälsovådliga utrymmen.

Kommentarer från VD Jan Sandberg:

Ett mycket turbulent år för företaget har avslutats. Starten vi hade
utan beslutsmässig styrelse och handelsstopp på aktien var
naturligtvis inget någon av oss önskade men vi var övertygade då, och
vi tycker det har visat sig, att det var helt nödvändigt för
företagets överlevnad att göra de förändringar i styrelsen vi
beslutat om. I tider då intäkter inte kommer in i önskad omfattning
måste kostnaderna sänkas, svårare än så är det inte.

Rysslands importstopp består vilket innebär pressade priser i
Västeuropa för våra kunder grisproducenterna. Trots det börjar man
tro sig se ljuset i slutet av tunneln. Foderpriser och räntor är låga
samtidigt som en hel del producenter konkurrerats ut av låga
avräkningspriser, vilket gör att det finns förutsättningar att höja
priserna igen. Jag tror att vi under året kommer att se optimism igen
i länder med spetskompetens som Danmark och Nederländerna.

Sverige och Norge är marknader som fortsätter andas optimism. Eftersom
exporten av kött härifrån är endast marginell, så påverkas vi endast
av ökat importtryck, vilket ganska effektivt har hämmats av debatten
om MRSA och kuperade svansar i dansk produktion.

De tekniska problem vi haft med styrsystemet på EVO Cleaner har lösts
av vår leverantör och programmeringen är i full gång igen. Det är
fortfarande en del jobb kvar innan vi kan köra de första skarpa
testerna men jag räknar med att det kan ske inom två månader.
Funktions och designmässigt kan vi då erbjuda ett stort steg framåt
för, framför allt, kunder som redan använder robot och vill byta upp
sig.

Vi hade ett mycket trevligt besök från Japan i slutet av november
vilket resulterade i att vi undertecknade en avsiktsförklaring med
Nakajima Seisakusho. Vi ville på det sättet klargöra för varandra hur
samarbetet bör utvecklas innan det formaliseras i ett bindande avtal.
De har förklarat sig villiga att investera ekonomiskt i Envirologic,
något vi är positiva till. Storleken på den investeringen eller hur
den ska göras är dock inte beslutad och när det kommer att göras är
inte känt. Närmare i tid är signering av avtal som knyter oss närmare
varandra när det gäller försäljningen men inte minsta
teknikutveckling. Den kapacitet vi har tillsammans gör oss till ett
mycket starkt team inom området automatisk högtryckstvättning och det
finns flera riktigt bra idéer vi vill förverkliga.

Jag ser fram mot ett spännande år med en Europeisk marknad i
återhämtning. Vet att det kommer att bli mycket resande, har en hel
del planerat under vintern och våren. I sommar har vi två mässor i
Sverige bokade, sedan kommer Elmia Lantbruk i oktober innan vi
ställer ut i både Hannover och Herning i november. Hoppas också
mycket på att vi ska komma vidare med något av våra
utvecklingsprojekt där värmeväxlartvättaren som körs hos Vattenfall
kommit längst. Den är utvärderad tekniskt och vi ska under första
halvåret besluta om affärsutvecklingen.

Jan Sandberg
VD Envirologic

Väsentliga händelser under perioden

Ramsta Innovation AB, huvudägare i Envirologic AB, lämnade en begäran
till styrelsen att kalla till extra bolagsstämma. Syftet var att
entlediga styrelsen och välja en ny.

Tre av styrelsens ledamöter avgick på egen begäran, däribland
styrelsens ordförande. Detta ledde till att styrelsen inte längre var
beslutsför och det var en av orsakerna till att aktien
handelsstoppades på Aktietorget.

Med hjälp från Bolagsverket kallades till extra bolagsstämma, som
hölls 2015-03-20, då ny styrelse valdes.

Handeln med Bolagets aktie återupptogs 2015-03-25.

Bolaget påbörjade ett besparingsprogram för att kunna möta den
avvaktande marknaden. Besparingarna innebär bland annat att bolaget
ställer om till en bättre anpassad säljorganisation som är
provisionsbaserad. I samband med detta har man beslutat att inte
förlänga anställningen för en av säljarna som började under hösten
2014. Envirologic lägger också planerna på att omstrukturera bolaget,
i två bolag, på is. Man utvecklar nya metoder för att snabbare och
enklare få ut den nya modellen på marknaden.

Bolaget har haft ett tufft år, men med de vidtagna åtgärderna har en
mycket stark delaktighet skapats bland de anställda, styrelse och
ägare.

Bolagets utveckling och intjäningsförmåga har varit beroende av
marknadsutvecklingen och att det besparingsprogram som inleddes 2015
följts så att budgeterade intäkter och kostnader hållits.

Bolaget höll extra bolagsstämma 2015-03-20 då ny styrelse valdes.

På ordinarie stämma i juni valdes Kenneth Alness till ny
styrelseledamot och Bjarne Graff till suppleant. Anders Lif, Christer
Pamrin och Jan Sandberg omvaldes.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att genomföra emissioner
under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

116 000 A-aktier har omvandlats till B-aktier.

Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 400 000 B-aktier med en
kurs om 2:60 kr/aktie. Bolaget tillfördes därmed 1 040 000 kr, före
emissionskostnader om cirka 40 000 kr. Emissionen innebär en
utspädning om 8 % av kapitalet och 4,7 % av rösterna.

Bolaget har lämnat in patentansökan avseende en ny produkt som tvättar
stora värmeväxlare. Bolaget har även ansökt om mönsterskydd på
utrustning för invändig tvätt av fodernedsläppsrör.

Bolaget har fått två ordrar under 2015 från japan till ett värde av ca
4,4 milj. SEK varav den ena levererades i slutet av september och den
andra i mitten av december. Förutom det levererades 5 robotar i
februari till ett värde av 1,5 milj. SEK

Bolaget har tecknat avsiktsförklaring med Nakajima Seisakusho Co, Ltd
angående ett utökat ingående samarbete som ska leda till ökad
försäljning genom ny teknikutveckling.

Om Envirologic

Envirologic utvecklar robotar för automatisk rengöring av hälsovådliga
miljöer. Bolaget levererar tekniska lösningar som hjälper våra kunder
att skapa rena och hygieniska miljöer på ett konkurrenskraftigt sätt
och utan att äventyra sina anställdas hälsa.

Envirologic är världsledande inom automatiserad högtryckstvättning med
robot.

Bolaget har levererat över 600 robotar till kunder i Europa,
Nordamerika och Japan. Robotar har sålts och installerats i ett 20-
tal länder. I nypris motsvarar de installerade robotarna ett värde på
c:a 210 MSEK. De viktigaste målgrupperna är djurstallar, mälterier
samt bilindustri.

Per den 2015-12-31 hade Envirologic AB totalt 401 aktieägare.

Ramsta Innovation AB har både A- och B-aktier.

Övriga ägare har endast B-aktier.

Ramsta Innovation AB är den störste ägaren och ägs av grundarna Jan
Sandberg, Anders Lif och Bjarne Graff samt av Företagssupport
Christer Pamrin AB.

Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala. Här leds och bedrivs
produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning.

Envirologics aktie

Envirologics aktie är listad på Aktietorget, www.aktietorget.se, och
handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system. Aktien har kortnamn ENVI B
och ISIN-kod SE0005704095. Aktiens första handelsdag på aktietorget
var den 22 april 2014. Per den sista december 2015 hade bolaget 5 016
100 aktier fördelat på 401 ägare.

Finansiell utveckling

Försäljningen, som tidigare under året begränsats av de oroligheter
som rådde i bolagsledningen under början av året, har nu tagit fart
under tredje och fjärde kvartalet. Räkenskapsårets intäkter är nu,
bl.a. tack vare några större ordrar från Japan, c:a 2,8 milj. SEK
över föregående års försäljning. Vi kan även se effekter av årets
besparingsprogram när det kommer till övriga externa kostnader och
personalkostnader. Sammantaget gör detta att bolaget visar ett
positivt resultat på 238 tkr jämfört med föregående års förlust på
1,9 Mkr.

Bolagets likviditet har förstärkts med ett lån på 400 kSEK från ALMI
som beviljades i slutet av juni 2015 samt med 1 Milj SEK genom en
riktad emission under juli. Bolagets likviditet per sista december
ger nu utrymme för att slutföra utvecklingen av nästa generations
tvättrobot.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/envirologic/r/bokslutskommunike-2015,c9919594
http://mb.cision.com/Main/11646/9919594/479486.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.