Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Envirologic: Delårsrapport januari - mars 2016

Envirologic AB (Publ)

Väsentliga händelser under perioden:

· Nettoomsättning för perioden uppgick till, 1 120 tkr (3 433 tkr)
· Resultat före skatt uppgick till -884 tkr ( -129 tkr)
· Eget kapital 2016-03-31 uppgick till 3 805 tkr, varav Aktiekapital
657 tkr

· Likvida medel, inkl. krediter 2016-03-31, 1 096 tkr (925 tkr)
· Kvartalets resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (-0,03 kr)
· Personal och övriga kostnader har sänkts, -1 327 tkr (-1 739 tkr)
· Distributörsavtal tecknat i Japan
· Ny distributör i Kanada
Väsentliga händelser efter perioden:

· De tidigare styrelsemedlemmarna Erik Hedlund, Lars-Inge Kinge och
Mina Jordeby beviljades inte ansvarsfrihet av Bolagsstämman för
räkenskapsåret 2015

· Kenneth Alness valdes till ny Styrelseordförande
(se bild i bifogad pdf)

Envirologic är ett miljövårdsföretag, som utvecklar robotsystem för
tvättning/rengöring i hälsovådliga utrymmen.

Kommentarer från VD Jan Sandberg:

Sedan sommaren 2014 har våra huvudsakliga kunder, grisproducenterna i
Västeuropa, haft en riktigt kämpig period på grund av det ryska
importstoppet av lantbruksprodukter. Detta är något Envirologic också
får känna av. Idag går stora företag i Danmark i konkurs på grund av
detta. Det finns inga tecken på att det ryska importstoppet ska hävas
i närtid och det kommer troligen att ta tid innan exporten dit är
igång igen. Den marknadsanpassning som startat genom neddragning av
produktionen förväntas däremot öka priserna så att de duktiga
producenterna tjänar pengar igen.

I Sverige, där ekonomin för producenterna är riktigt bra nu, säljer vi
EVO Cleaner. Utvecklingen är i sin slutfas och leveranser förväntas
starta under sommaren.

Elin Ringborg, som tagit över säljansvaret i Sverige sedan mars, har
kommit igång bra och har lätt att få kontakt med kunderna.

Optimism från Japan och Tjeckien, stora möjligheter för EVO Cleaner på
svensk mark, en mycket lovande distributör i Kanada och en Europeisk
marknad i återhämtning gör att det ser lovande ut för resten av året.
Under hösten kommer vi att medverka på 4 stora mässor i Frankrike,
Sverige, Tyskland och Danmark. I slutet av maj finns vi med på
Sveriges Grisproducenters årsmöte och i juni på Borgeby fältdagar
vilket kommer att bli mycket spännande.

Jag ser fram mot fortsättningen på 2016 och de kommande åren då vi
kommer att jobba stenhårt med att effektivisera våra
försäljningskanaler och samtidigt vidareutveckla vår teknik. Behovet
av automatiserad högtryckstvättning är stor i många branscher,
samtidigt som kraven på en god arbetsmiljö ökar. Detta innebär att
vår verksamhet utanför grisbranschen kommer att öka under de närmaste
åren.

Jan Sandberg

VD Envirologic

Väsentliga händelser under perioden

Den 3 mars signerades ett nytt distributörsavtal med Nakajima
Seisakusho i Japan.

Under kvartalet har bolaget även startat försäljningssamarbete med
Tri-mech inc. i Kanada.

Ny säljare har rekryterats till bolaget

Bolagets framtida utveckling och intjäningsförmåga är beroende av
marknadsutvecklingen och att det besparingsprogram som inleddes 2015
följs upp så att budgeterade intäkter och kostnader infrias. En
översyn pågår av Bolagets fortsatta expansion.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget höll årsstämma den 28 april i Uppsala. Stämman beslutade att
inte bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna Erik Hedlund, Lars-Inge
Kinge och Mina Jordeby. Jan Sandberg och den styrelse som tillsattes
på extra stämman 2015-03-20 beviljades ansvarsfrihet.

Stämman omvalde tidigare ledamöterna Jan Sandberg, Anders Lif och
Kenneth Alness samt valde Bjarne Graff till ny styrelseledamot.
Christer Pamrin valdes till ny styrelsesuppleant.

Styrelsen valde Kenneth Alness till ny styrelseordförande.
Stämman beslutade även att ge styrelsen bemyndigande att genomföra en
nyemission.

Tvist med Ulfandhedi.handelsbolag gällande ett avtal som träffats
mellan en konsult och f.d. styrelseordförande Erik Hedlund. Det
tvistiga avtalet kom Envirologic tillhanda först under januari 2016.

Om Envirologic
Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör
av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic
har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper
kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska
miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande
kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla,
helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för
problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt
aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen
genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB
har sin verksamhet i Uppsala.

(se bild i bifogad pdf)

Envirologics aktie

Envirologics aktie är listad på Aktietorget, www.aktietorget.se, och
handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system. Aktien har kortnamn ENVI B
och ISIN-kod SE0005704095. Aktiens första handelsdag på aktietorget
var den 22 april 2014. Per den sista mars 2016 hade bolaget 5 016 100
aktier fördelat på 479 ägare.

Finansiell utveckling

Försäljningen första kvartalet har varit svag på grund av kraftigt
avvaktande marknad. Mer glädjande är att bolagets besparingsprogram
från förra året visar effekt och kostnaderna ligger i linje med
budget. Styrelsens bedömning är att Bolagets likviditet följer plan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/envirologic/r/delarsrapport-januari---mars-201...
http://mb.cision.com/Main/11646/2013610/518557.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.