Du är här

2017-05-19

Envirologic: Delårsrapport januari - mars 2017   Envirologic AB (Publ)

Väsentliga händelser under perioden:

· Nettoomsättning för perioden uppgår till, 2 259 tkr (1 120 tkr)
· Resultat före skatt för perioden uppgick till -922 tkr (-884 tkr)
· Eget kapital 31 mars 2017 uppgick till 7 943 tkr (3 804 tkr),
varav Aktiekapital 999 tkr (657 tkr)

· Likvida medel, 31 mars 2017, 2 676 tkr (96 tkr)
· Periodens resultat per aktie uppgick till
· - 0,12 kr ( -0,18 kr)
· Nya roboten EVO Cleaner levererad till kunder
Väsentliga händelser efter perioden:

· Leveranser av EVO Cleaner skalas upp efter genomförda tester.
· Nya order på totalt 11 robotar mottagna.

Envirologic är ett miljövårdsföretag, som har utvecklat ett
robotsystem för rengöring av hälsovådliga utrymmen.

Kommentarer från VD Jan Sandberg:

Försäljningen av nästa generations tvättrobot, EVO Cleaner går bra
inom vårt huvudsegment, grisproduktion. Att fokusera försäljningen på
Sverige har visat sig vara ett klokt beslut, vi har många trogna
kunder här som har stort förtroende för oss och våra produkter. De
vet att vi, nu när de köper maskiner i tidigt skede och därmed inte
fullt utestade, alltid tagit ansvar för vad vi levererat och att vi
har en väldigt bra service. Vi har haft, och har fortfarande, en del
mindre problem med tillförlitligheten hos de nya robotarna men ingen
av oss, varken vi eller kunderna, har förväntat att de ska fungera
felfritt från början. De tekniska problemen har försenat
uppskalningen av leveranser vilket påverkat resultatet negativt.

Förutom installationer har några demonstrationer gjorts. Det är
fantastiskt roligt att se reaktionerna från dem som ser EVO Cleaner
första gången, alla är mycket imponerade. Lätt att förstå, den går
fort att programmera och den jobbar snabbt och smidigt med så hög
precision att det går att tvätta på ett helt annat sätt än tidigare.
Flera av våra kunder tycker att tiden för att tvätta minskat med så
mycket som 40 % vilket är en stor besparing för dem, både vad gäller
minskad tomtid och vattenförbrukning.

Order av 4 st. Clever Cleaner från Japan var glädjande. De har under
lång tid haft svårt att få order på grund av att producenterna väntat
på bidrag och vi hoppas nu att det lossnar för dem igen. Att allt
händer samtidigt, ytterligare 2 st. från Tjeckien och 5 st. från
Frankrike samma helg kan tyckas lite mycket på en gång men det är
bara att tacka och ta emot. Det ställer naturligtvis stora krav på
produktionen men det får ses som ett positivt problem.

Europas producenter har en väsentligt högre intjäning idag än för ett
år sedan, det är en uppåtgående trend. I Sverige tack vare en ökad
efterfrågan av svenskt kött och i exporterande tack vare att Kina
importerar stora mängder. Kinas importbehov väntas hålla i sig ett
antal år framåt, men det kommer inte att vara för evigt. De bygger
nya stallar i snabb takt och är intresserade av all ny teknik som
finns för att effektivisera produktionen, även tvättrobotar. Vi
lägger inte stor kraft på det i dagsläget men svarar på förfrågningar
och försöker förstå marknaden för att kunna skapa möjligheter när
tiden är inne.

Från Danmark rapporteras ökat intresse för robotar igen och likaså
Tyskland, det kommer troligtvis att bli en intensiv höst med mycket
mer arbete utanför Sverige igen.

Alla i företaget jobbar otroligt hårt med de olika utmaningar vi har
för tillfället, vilket kommer att ge resultat framöver. Säljare i
medvind kommer lättare framåt vilket gör att produktionen måste
utvecklas och troligen förstärkas. Jag ser större möjligheter att
sälja EVO Cleaner utanför lantbruket tack vare den ökade
flexibiliteten och tror att framtiden för med sig fler
utvecklingsprojekt för den samt andra produkter. Det är högst troligt
att utvecklingskapaciteten måste förstärkas för att vi långsiktigt
ska kunna driva utvecklingen i nödvändig takt, det är viktigt att
konkurrensen från andra företag inte kommer i kapp. Den danska
konkurerande maskinen som visades på Eurotier i Hannover i höstas har
sålts i Frankrike vilket jag ser som mycket positivt. Att ha
konkurrenter som hjälper till att bygga marknad är bra, bara man ser
till att vara bättre än dem.

Jan Sandberg

VD Envirologic

Väsentliga händelser under perioden

Leveranserna av Bolagets nya tvättrobot EVO Cleaner startades.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Leveranser av EVO Cleaner skalas upp efter genomförda tester.
Nya order på totalt 11 robotar mottagna.

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör
av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic
har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper
kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska
miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande
kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla,
helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för
problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt
aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen
genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB
har sin verksamhet i Uppsala.

Envirologics aktie

Envirologics aktie är listad på Aktietorget, www.aktietorget.se, och
handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system. Aktien har kortnamn ENVI B
och ISIN-kod SE0005704095. Aktiens första handelsdag på aktietorget
var den 22 april 2014. Per den sista mars 2017 hade bolaget 7 622 540
aktier fördelat på 661 ägare.

Bolaget har två utestående optionsprogram:

En (1) teckningsoption TO 1 B ger rätt att teckna en(1) ny aktie i
Envirologic AB under lösenperioden 1 april - 15 april 2018.

En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att teckna en(1) ny aktie i
Envirologic AB under lösenperioden 1 april - 15 april 2019.

Lösenkursen för båda optionsprogrammen uppgår till 70 procent av
aktiens volymvägda genomsnittskurs under den period om tio
handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i
lösenperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor

Per den sista december 2016 hade bolaget 1 333 220 outnyttjade
teckningsoptioner TO 1 B och 1 333 220 outnyttjade optioner TO 2 B.

Finansiell utveckling

Totalt under perioden har 8 robotar levererats som en del i
utrullningen av nya EVO-cleaner.

Bolagets kostnader i övrigt följer budget med en ökad satsning på
utveckling av den nya roboten samt ökade insatser på marknadsföring
och försäljning.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/envirologic/r/delarsrapport-januari---mars-201...
http://mb.cision.com/Main/11646/2269605/677034.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.