Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-20

Enzymatica AB: Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-september 2015

Positiv försäljningsutveckling under årets första nio månader
Första nio månaderna

* Nettoomsättningen ökade till 16,9 MSEK (10,4).
* Resultat efter skatt uppgick till -29,6 MSEK (-20,1).
* Resultat per aktie uppgick till -1,19 SEK (-0,91).

Tredje kvartalet

* Nettoomsättningen ökade till 6,8 MSEK (6,6).
* Resultat efter skatt uppgick till -10,1 MSEK (-6,1).
* Resultat per aktie uppgick till -0,41 SEK (-0,25).
* Likvida medel uppgick till 9,7 MSEK (52,6).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* För att öka närvaron i Storbritannien tecknades samarbetsavtal med
apotekskedjan Lloyds, marknadens näst största aktör.
* Enzymatica ingick låneavtal och fick lånelöfte om sammanlagt 10 miljoner
kronor för att finansiera bland annat en klinisk uppföljningsstudie i
England.

---------------------------------------------------------------------------------------
| Nyckeltal |
| (MSEK) Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Helår |
| |
| 2015 2014 2015 2014 2014 |
| Nettoomsättning 6,8 6,6 16,9 10,4 19,1 |
| Bruttomarginal, % 67 74 73 71 74 |
| Rörelseresultat -9,9 -6,3 -29,4 -20,4 -32,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,7 -12,0 -25,5 -27,6 -40,7 |
| Genomsnittligt antal anställda 17 15 15 12 13 |
---------------------------------------------------------------------------------------
VD-kommentar: Fördubblar närvaron i Storbritannien

Sammantaget visar årets första nio månader en tillväxt på 63 procent och den
totala omsättningen blev därmed 16,9 miljoner, jämfört med 10,4 miljoner
under samma period 2014.
Tredje kvartalet präglades av ett intensivt arbete med avtalsförhandlingar och
att stärka positionen på marknaden. Förkylningssäsongen inleddes några veckor
senare än ifjol, vilket fick till följd att kvartalets försäljning var något
svagare än förväntat.

Under kvartalet har ColdZyme fortsatt att stärka sin position på apoteken i
Sverige. Den nya mindre förpackningen OneCold visar en tydligt uppåtgående
försäljningstrend, vilket vittnar om att det finns plats för båda
produkterna.

Enligt plan lanserade vi OneCold i våra grannländer för att öka exponeringen
och få fler att prova produkten. I Danmark är vi i höst bättre rustade från
start med två säljare och genom att vi breddat med ytterligare en stor
apotekskedja, A-apoteket. Detta har resulterat i att försäljningen redan har
passerat förra årets omsättning, vilket vi ser som en positiv signal.

I Norge och UK når försäljningen inte upp till vår förväntade nivå. För att nå
ut bredare i Storbritannien har förhandlingar med marknadens näst största
aktör, apotekskedjan Lloyds, pågått och efter kvartalet slut nådde vi en
överenskommelse. Från och med december i år kommer vi att nästan dubbla
antalet försäljningsställen i UK.

Ett annat viktigt framsteg under kvartalet är att vi har fått etiska nämndens
godkännande att genomföra en klinisk uppföljningsstudie i England. När
resterande myndighetsgodkännanden kommit på plats planerar vi att genomföra
studien i samarbete med brittiska forskare inom förkylning. Syftet är att
ytterligare stärka bevisen för ColdZymes säkerhet och effekt, vilket är ett
naturligt önskemål från partners och myndigheter när vi expanderar
geografiskt.

Vi fortsätter med våra kostnadsbesparande åtgärder men de har ännu inte fått
genomslag. Bolagets likviditet är ansträngd och styrelsen arbetar med en
åtgärdsplan, som är i ett långt framskridet skede, för att stärka bolaget
finansiellt. För att säkerställa bolagets kortsiktiga likviditetsbehov ingick
vi i oktober låneavtal med en privat investerare och har dessutom fått
lånelöfte från ALMI. Lånen ska till stor del finanisera den kliniska studien.
Vårt fokus är att skapa en stabil grund som gör det möjligt för oss att öka
kommersialiseringstakten i Europa under 2016 och framåt.

Med starka förkylningsmånader framför oss går vi in i sista kvartalet 2015 som
ett växande bolag med goda möjligheter att fortsätta utvecklas väl.

Fredrik Lindberg, VD

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post:fredrik.lindberg@enzymatica.com
Johan Wennerholm, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0730-42 99 97 | E-post:johan.wennerholm@enzymatica.com
Om Enzymatica AB (publ)

Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv
hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier
spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en
unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på fyra marknader och under
vintern 2014-2015 nått en position som den mest sålda förkylningsartikeln i
kronor räknat på svenska apotek. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska
produkter inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt
veterinärprodukter. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq
First North. För mer information, besökwww.enzymatica.se.

Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-september 2015
http://hugin.info/160850/R/1959761/714377.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Enzymatica AB via Globenewswire

HUG#1959761

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.