Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Enzymatica AB: Mycket stark försäljningsökning under det tredje kvartalet

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 19,5 MSEK (13,2).
· Resultat efter skatt uppgick till -7,7 MSEK (-9,6).
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,05
SEK (-0,11).

· Likvida medel uppgick till 30,7 MSEK (9,5).
Väsentliga händelser under kvartalet

· Enzymatica lanserade ColdZyme® Strawberry och breddade
användningen till att även innefatta lindring av halsont och
förkylningssymptom.

· Försäljningen ökade starkt på den svenska marknaden och ColdZyme
fortsatte att ta marknadsandelar i både värde och volym. Även
försäljningen på den danska och spanska marknaden utvecklades starkt.

· Preliminära resultat från Enzymaticas placebokontrollerade,
randomiserade studie av ColdZyme uppfyllde inte det primära målet om
förbättrad livskvalitet vid förkylning.

Första nio månaderna

· Nettoomsättningen uppgick till 39,2 MSEK (33,6).
· Resultat efter skatt uppgick till -35,6 MSEK (-35,2).
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK
-0,25 (-0,39).

Nyckeltal
(KSEK) Q3 Q3 Jan-sep 2019 Jan-sep 2018 Helår 2018
2019 2018
Nettoomsättning 19,5 13,2 39,2 33,6 52,6
Bruttomarginal, % 73 70 71 67 70
Rörelseresultat -7,1 -9,2 -34,6 -33,8 -40,6
Kassaflöde från den -9,7 -12,2 -37,5 -30,6 -28,8
löpande verksamheten
Genomsnittligt antal 18 21 19 21 21
anställda

VD-kommentar: Stark utveckling på hemmamarknaderna

Under det tredje kvartalet visade Enzymatica en mycket stark
försäljningsökning på 47 % jämfört med motsvarande kvartal 2018. Det
är framför allt hemmamarknaderna Sverige och Danmark som utvecklats
mycket positivt, men även Spanien visade en god utveckling. I Sverige
ökade försäljningen av ColdZyme till konsument under det tredje
kvartalet med 29 %, delvis som följd av att den nya smaken ColdZyme
Strawberry lanserades. ColdZyme Strawberry har tagits emot mycket väl
av apotek och kunder, och under nästa år står fler marknader på tur
för den nya smaken. Under samma period växte marknaden för
förkylningsprodukter med drygt 8 %. ColdZyme har en mycket stark
position på den svenska marknaden - enligt en SIFO-undersökning från
2019 använder cirka 600 000 svenskar ColdZyme regelbundet. En
tidigare studie har också visat att ColdZyme är den
förkylningsprodukt som svensk apotekspersonal främst rekommenderar. I
Danmark mer än fördubblades försäljningen av ColdZyme under det
tredje kvartalet medan förkylningssegmentet växte med cirka 12 % i
värde. Även här bidrog lansering av ColdZyme Strawberry till den
starka försäljningstillväxten.

Baserat på de positiva resultaten från den tyska multicenterstudien
2018 breddade vi under kvartalet produktpåståendena för ColdZyme till
att även omfatta lindring av halsont och förkylningssymptom.

ColdZymes produktpåståenden är idag att förkylnings-sprayen reducerar
risken för förkylning, kan förkorta förkylning samt lindra
förkylningssymptom och halsont. I den nyligen genomförda
placebo-kontrollerade studien av ColdZyme kunde vi inte påvisa
statistiskt säkerställd signifikans för det primära målet om
förbättring av livskvaliteten, men detta påverkar inte nuvarande
produktpåståenden.

Vi har ett intensivt och spännande fjärde kvartal framför oss. Vi är
väl positionerade med ColdZyme för att få en fortsatt positiv
försäljningsutveckling på såväl hemma-marknaderna som andra marknader
under förkylnings-säsongen. Under det tredje kvartalet fick vi den
första ordern på ColdZyme för Hong Kong & Macau inför en förväntad
lansering vid årsskiftet. Vi har även ett flertal pågående
diskussioner med distributörer för nya marknader.

Fredrik Lindberg, VD

Frågor kring rapporten besvaras av:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com
Therese Filmersson, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 november 2019 kl. 08.30 CET.

Adress
Enzymatica AB (publ) Organisationsnummer: 556719-9244
Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND Besök: Scheelevägen 19, Ideon,
Lund

Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se
Enzymatica är listat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget
handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.

Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enzymatica-ab/r/mycket-stark-forsaljningsokni...
https://mb.cision.com/Main/18091/2953719/1135743.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.