Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Eolus Vind AB: Aquila Capital har tillträtt aktierna i Øyfjellet Wind AS

Hässleholm den 20 december 2019

Aquila Capital har tillträtt samtliga aktier i Øyfjellet Wind AS, som äger
rättigheterna att etablera vindpark Øyfjellet med en effekt om 400 MW.

Eolus offentliggjorde via pressmeddelande den 12 juli 2019 att avtal om en
villkorad försäljning av vindpark Øyfjellet ingåtts med Aquila Capital.
Villkoren i avtalet är uppfyllda och kunden har tillträtt aktierna i
projektbolaget.

Affären innebär att kunden förvärvar 100 procent av aktierna i det
dotterbolag som äger samtliga rättigheter att etablera vindparken,
inklusive ett 15-årigt elförsäljningsavtal (PPA) med Alcoa Norge. Parterna
har tecknat ett uppdragsavtal enligt vilket Eolus kommer att hantera
byggnationen av vindparken åt Aquila vilken beräknas vara färdigställd
under hösten 2021. Eolus har också fått förtroendet att under 15 år driva
parken åt köparen genom att leverera tekniska och administrativa tjänster
för att säkerställa en optimal drift av anläggningen. Byggnationen av
vindparken kommer att finansieras av Aquila. Vindparken är belägen nära
Mosjøen i Vefsn kommun i Norge.

Intäkter och kostnader från projektet kommer att redovisas successivt i
Eolus koncernredovisning i takt med projektets färdigställande. De totala
intäkterna beräknas preliminärt uppgå till motsvarande 441 MEUR. Eolus
totala ersättning under avtalen baseras på parternas gemensamma budget och
tidplan. Ersättning kan därför komma att avvika uppåt eller nedåt med
väsentliga belopp mot den ursprungliga budgeten som kommunicerades i
pressmeddelande den 12 juli 2019. Slutligt pris fastställs när byggnationen
är klar, vilket planeras under hösten 2021. Byggnationen finansieras i sin
helhet av köparen.

Affären är fortsatt villkorad av att den detaljplan (MTA-plan) som godkänts
av Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) den 18 december 2019 vinner
laga kraft och att avtal med turbinleverantör ingås vid senare tidpunkt.

Projektbolaget har tecknat avtal med Veidekke om totalentreprenad för
byggnation av vindparken vilket fullt ut börjar gälla när MTA-planen vunnit
laga kraft. Avtal har också tecknats med Helgeland Kraft om elanslutning
till stamnätsstationen i Marka.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift
av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden
och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 615
vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus
driftorganisation kontrakt för att förvalta nära 1 250 MW åt kunder varav
cirka 690 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 16 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

?

Bilaga

* 191220 Pressmeddelande Aquila Capital har tillträtt aktierna i
Øyfjellet Wind AS

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.