Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-08

Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2020 – 31 maj 2020

Hässleholm den 8 juli 2020

Verksamhetsårets tredje period 1 mars 2020 – 31 maj 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 380,6 (520,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 38,1 (10,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 13,5 (10,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,6 (12,2) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,71 (0,49) SEK.
  • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW i drift.
  • Under perioden överlämnades motsvarande 0 (1) vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (2,0) MW till kund.
  • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (421) MW.
  • Projektbolaget Øyfjellet Wind AS, som Eolus är byggnationsansvarig för, tecknade i mars 2020 turbinleveransavtal med Nordex omfattande 72 vindkraftverk av modell N149 med en total installerad effekt om 400 MW. Ett 20-årigt Premium servicekontrakt med option på förlängning tecknades samtidigt.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • I juli tecknade Eolus ett samarbetsavtal med SCA rörande utveckling av vindkrafts-projekt. Samarbetsavtalet innebär initiering av projekt som Eolus och SCA kommer att utveckla tillsammans samt möjligheter för Eolus att teckna nyttjande-rättsavtal i andra identifierade projektområden. Målet är att kunna nå realiserbara projekt om cirka 1 000 MW i Sverige, Estland och Lettland.
Koncernens resultat i korthetDelårDelårAckumuleratAckumuleratHelår
 2020-03-012019-03-012019-09-012018-09-012018-09-01
 -2020-05-31-2019-05-31-2020-05-31-2019-05-31-2019-08-31
Nettoomsättning, MSEK380,6520,3934,3998,22 031,9
Rörelseresultat, MSEK38,110,9143,446,4118,3
Resultat före skatt, MSEK13,510,0108,743,3116,0
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK32,2-18,752,2-39,9-24,9
Periodens resultat, MSEK17,612,2135,451,8132,8
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK0,710,495,442,085,33
Eget kapital per aktie, SEK39,4032,4339,4032,4335,65
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK37,8-328,1-362,2-353,9566,6
Balansomslutning, MSEK2 073,62 211,12 073,62 211,12 057,8
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK373,1-120,4373,1-120,4800,1
Orderstock per balansdagen, MSEK4 826,02 691,64 826,02 691,61 348,9
Under perioden drifttagna verk, antal0,00,043,03,031,0
Verk överlämnade till kund, antal0,01,044,05,034,0
Under perioden drifttagna verk, MW0,00,0163...
Författare Eolus Vind AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.