Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-21

Eolus Vind: Eolus förvärvar två vindkraftsprojekt i USA

EOLUS FÖRVÄRVAR TVÅ VINDKRAFTSPROJEKT I USA

Eolus har genom det nystartade dotterbolaget Eolus North America Inc
förvärvat två vindkraftsprojekt under utveckling i delstaten Nevada.

Affären innebär att Eolus förvärvar 100 % av ägarandelarna i de amerikanska
bolagen Crescent Peak Renewables LLC och Comstock Wind LLC för en
köpeskilling om 50 000 USD. Crescent Peak äger rättigheterna till ett ännu
inte tillståndsgivet vindkraftsprojekt om 200-600 MW i Clark County i
Nevada och Comstock äger rättigheterna till ett ännu inte tillståndsgivet
vindkraftsprojekt om 20-100 MW i Storey, Washoe och Carson City County i
Nevada. Affären omfattar en delning av nettovinst vid en framtida
försäljning av projekten.

Eolus styrelse beslutade i augusti att undersöka möjligheterna för Eolus
att utveckla vindkraftsprojekt i USA som är världens näst största
vindkraftsmarknad. Genom förvärven tas det första steget in på den
nordamerikanska marknaden. Syftet med förvärven är att utveckla och
optimera projekten och att därefter avyttra dem som byggklara projekt.

- Affären innebär en diversifiering av Eolus projektportfölj som ger oss
möjlighet att med en begränsad insats förvärva och tillsammans med säljarna
vidareutveckla två projekt med god potential. USA är en marknad där behovet
av förnybar energi uppmärksammats allt mer på både federal och delstatlig
nivå och där flera delstater ökat ambitionsnivån för utbyggnaden kraftigt
säger Per Witalisson, VD för Eolus.

Då säljarbolaget indirekt till 65 % kontrolleras av Eolus tidigare vice VD
Hans-Christian Schulze och förvärvet inte bedöms vara av obetydlig
betydelse för Eolus, kommer förvärven att föreläggas bolagsstämma i Eolus
den 30 januari 2016 för godkännande. Styrelsens redogörelse och
beslutsförslag kommer att offentliggöras i kallelsen till bolagsstämman. En
sk "Fairness opinion" kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida
senast tre veckor före bolagsstämman.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind
AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 21 december 2015 kl. 17.00.

Hässleholm den 21 december 2015

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Eolus Vind Pressrelease 2015-12-21.pdf

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift
av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden
och Baltikum.

Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3
100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en
installerad effekt om 54 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på
cirka 133 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation
cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm.

För mer information om Eolus, besök gärna

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.