Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-07-20

Epiroc delårsrapport Kv2 2021

  •  Orderingången ökade 37% till MSEK 11 070 (8 105), organisk ökning med 45%.
  •  Intäkterna ökade 15% till MSEK 9 733 (8 458), organisk ökning med 22%.
  •  Rörelseresultatet ökade 54% till MSEK 2 182 (1 418), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -15 (-165)*.
  •  Rörelsemarginalen förbättrades till 22.4% (16.8) och den justerade rörelsemarginalen förbättrades till 22.6% (18.7).
  •  Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.40 (0.85).
  •  Operativt kassaflöde uppgick till MEK 1 229 (1 963).
  •  Flera förvärv med toppmodern teknologi tillkännagavs.

VD-kommentar
Rekordhög orderingång
Det andra kvartalet var starkt finansiellt med rekordhög orderingång, hög intäktstillväxt och en förbättrad lönsamhet. Samtidigt som vi engagerat stöttar våra kunder påverkar Covid-19-pandemin oss alla över hela världen. Det är därför värt att upprepa att vår främsta prioritet är våra anställdas, kunders och partners säkerhet och hälsa.

I kvartalet låg aktivitetsnivån kvar på en hög nivå och våra kunder fortsatte att investera, vilket bidrog till en stark efterfrågan och ökad orderingång för alla verksamheter. Orderingången ökade 37% till rekordhöga MSEK 11 070. Det motsvarar en organisk tillväxt på 45% jämfört med andra kvartalet 2020. Föregående år påverkades dock betydligt av Covid-19-pandemin. Utrustning hade den högsta organiska ordertillväxten, 76%, med stöd av några stora order. Eftermarknaden hade även den en stark utveckling med en organisk tillväxt på 26% för service och 42% för Tools & Attachments.

Sekventiellt, dvs. jämfört med föregående kvartal, ökade orderingången 2% organiskt.

Vi förväntar oss att efterfrågan på både utrustning och eftermarknad kommer att ligga kvar på en stabil hög nivå på kort sikt.

Ökade intäkter och resultat
Koncernens intäkter ökade 22% organiskt till MSEK 9 733 med stark tillväxt för både utrustning och eftermarknad. Vi har fortfarande utmaningar i logistikkedjan, men påverkan på intäkterna var begränsad under kvartalet. Rörelseresultatet ökade med 54% till MSEK 2 182. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 22.6% (18.7), med stöd av ökade volymer. Som ett resultat av tillväxten ökade rörelsekapitalet och det operativa kassaflödet uppgick till MSEK 1 229.
Batterielektriska framsteg
Det är uppmuntrande att se att våra kunder tar sig an batterielektriska fordon. Tekniken innebär koldioxidfri drift, ökad produktivitet och lägre driftskostnader. Vi vann flera order, inklusive en för ett greenfield-projekt i Sydafrika. Vi fick också de första orderna för vår lösning för konvertering av maskiner från diesel till batteri.
Skapa möjligheter för framtiden
Vi har ett tillväxtmål på 8% per år över en konjunkturcykel. För att uppnå detta investerar vi i innovation och eftermarknad. Dessutom skapar vi möjligheter för framtiden genom förvärv. Sedan början av det andra kvartalet har vi offentliggjort fyra förvärv, DandA Heavy Industries, Kinetic Logging Services, 3D-P och Mining Tag. Dessa företag kommer att stärka vårt teknologiledarskap och vårt kunderbjudande ytterligare och vi välkomnar våra nya kollegor till Epiroc.
Dare to think new
I juni anordnade vi en virtuell ledarkonferens med mer än 500 medarbetare från 67 länder. Vi är på en spännande resa tillsammans. Med innovativ utrustning och smarta eftermarknadslösningar växer och utvecklar vi kontinuerligt vårt erbjudande för att stödja våra kunder i deras framgång. 
Inspirerade av vår vision, Dare to think new, driver vi produktivitets- och hållbarhetstransformationen i vår bransch.

Helena Hedblom
VD och koncernchef 
Vänligen se hela rapporten i bifogad pdf. Ytterligare finansiella dokument finns på Epirocs Finansiella publikationer (https://www.epirocgroup.com/se/investors/financial-publications)-sida.
För mer information kontakta:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer
010 755 0106
ir@epiroc.com 
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 
media@epiroc.com
Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2021 kl. 11.30. 

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 36 miljarder kronor under 2020, och har 14 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se

 

Författare Cision