Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Epiroc: Epiroc avser använda mandat för återköp, överlåtelse och försäljning av aktier

Stockholm: Epiroc AB:s styrelse gavs följande mandat av Epirocs
årsstämma den 25 april 2018 för att återköpa, överlåta och sälja egna
aktier tills Epirocs årsstämma 2019 till ett pris per aktie inom det
vid var tid registrerade kursintervallet:

1. Förvärva högst 30 200 000 serie A aktier i Epiroc AB i anledning av
Epiroc AB:s personaloptionsplaner för 2014-2018 i syfte att begränsa
den ekonomiska risken vid ökning av aktievärdet under
personaloptionernas löptid och säkerställa leverans av aktier enligt
ingångna personaloptions- och matching shareavtal, för att täcka
alternativa incitamentslösningar och kontantavräkning samt för att
täcka, framför allt, sociala avgifter.

2. Förvärva högst 70 000 serie A aktier i Epiroc AB i anledning av
arvode i form av syntetiska aktier. Syftet är att kostnadssäkra
Epiroc AB:s åtagande att betala arvode, inklusive sociala avgifter,
för en styrelseledamot som valt att erhålla 50 % av arvodet i form av
syntetiska aktier.

3. Sälja serie A aktier i Epiroc AB för att täcka kostnader i
anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter för att utge
motvärdet av tidigare utfärdade syntetiska aktier samt för att täcka
kostnaden för sociala avgifter.

4. Sälja högst 8 600 000 serie A aktier i Epiroc AB i anledning av de
prestationsbaserade personaloptionsplanerna för 2014 och 2015 för att
täcka åtaganden enligt personaloptionsplanerna och relaterade
kostnader för att täcka kostnader, framför allt kontantavräkning i
Sverige, för syntetiska optioner, och sociala avgifter.

Epirocs styrelse har beslutat att utnyttja mandaten som gavs av
årsstämman att köpa, överlåta och sälja egna aktier enligt ovan i
punkter 1. till 4. på de villkor som presenterades och godkändes av
årsstämman.

För mer information kontakta:
Ingrid Östhols, Chef Investerarrelationer
010 755 0106
ir@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455
media@epiroc.com

Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl.
12.02.

Epiroc är en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-
och råvaruindustrierna. Med banbrytande teknologi utvecklar och
tillverkar Epiroc innovativa borriggar, bergbrytnings- och
anläggningsutrustning, och tillhandahåller förstklassig service och
förbrukningsvaror. Bolaget har sitt säte i Stockholm, hade intäkter
på 31,4 miljarder kronor under 2017, och har över 13 000 passionerade
medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder.
Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/epiroc/r/epiroc-avser-anvanda-mandat-for-aterk...
http://mb.cision.com/Main/16899/2578324/880796.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.